Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie dotyczące mapy zagrożeń

Data publikacji 03.02.2016

W sali konferencyjnej im. Witolda Celichowskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyło się spotkanie robocze dotyczące prac nad mapą zagrożeń. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji administracji rządowej, które odpowiadają za stan bezpieczeństwa w województwie wielkopolskim.

3 lutego br. w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyło się spotkanie robocze dotyczące prac nad mapą zagrożeń, którego celem była wymiana danych dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego. Na spotkaniu obecny był Dariusz Dymek – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, mł. insp. Rafał Kozłowski – I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu wraz z kierownictwem Wydziału Prewencji KWP w Poznaniu, kierownictwo Państwowej Straży Pożarnej KWP w Poznaniu, przedstawiciele Inspektoratów Urzędu Wojewódzkiego i funkcjonariusze Straży Granicznej.

Ideą spotkań dot. opracowania mapy zagrożeń jest analiza danych poszczególnych instytucji na temat zagrożeń. Każda z instytucji mających wkład w powstanie tego typu bazy danych przygotuje informacje dot. niebezpieczeństw, które będą mogły być wykorzystane podczas opracowywania mapy zagrożeń. Jak zaznaczył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł. insp. Rafał Kozłowski, ważne jest aby znaleźć wspólny mianownik sprawozdawczości dla całego województwa i kraju, a także spójny i jednolity przekaz czytelny dla każdego obywatela.

KWP w Poznaniu / ig

  • Spotkanie dotyczące mapy zagrożeń #1
  • Spotkanie dotyczące mapy zagrożeń #2
  • Spotkanie dotyczące mapy zagrożeń #3
  • Spotkanie dotyczące mapy zagrożeń #4
  • Spotkanie dotyczące mapy zagrożeń #5
  • Spotkanie dotyczące mapy zagrożeń #6
Powrót na górę strony