Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Większość Polaków deklaruje swoje zaufanie do Policji

Data publikacji 12.02.2016

Wyniki badania zrealizowanego w dniach 7-14 stycznia 2016 roku wskazują, że większość Polaków deklaruje swoje zaufanie do Policji.

CBOS od dziesięciu lat monitoruje poziom zaufania wśród Polaków. Analiza tej kwestii przebiega na trzech płaszczyznach. Pierwsza dotyczy zaufania wobec innych osób np. nieznajomych, a także zaufania w biznesie, druga to miara poziomu zaufania wobec osób z najbliższego otoczenia, z którymi w codziennym życiu budujemy wzajemne relacje, trzecia odnosi się do zaufania w sferze publicznej (instytucji oraz organizacji).

Wyniki badania wskazują, że obecnie 65% ankietowanych deklaruje zaufanie do Policji, natomiast 27% takiego zaufania nie ma. W porównaniu do wyników poprzedniego badania zaufania w sferze publicznej ze stycznia 2012, wyniki te nie uległy zmianie (spadek o 1 p.p. deklaracji braku zaufania do Policji). Wykresy nr 1 i 2.

Wykres nr 1. Czy ogólnie rzecz biorąc ma Pan(i) zaufanie czy też nie ma Pan(i) zaufania do wymienionych instytucji (Policji)?Źródło: CBOS, 7-14 stycznia 2016 r., N=1063.

Wykres nr 2. Czy ogólnie rzecz biorąc ma Pan(i) zaufanie czy też nie ma Pan(i) zaufania do wymienionych instytucji (Policji)? (Poziom zaufania od I 2002 do I 2016) (%)


Źródło: CBOS, 7-14 stycznia 2016 r., N=1063.

Z najnowszej edycji badania wynika, że większość Polaków ufa Policji jako instytucji. Większym uznaniem spośród instytucji państwowych cieszy się jedynie Wojsko. Dużo mniejszym zaufaniem Polacy darzą Sądy (45%) i Trybunał Konstytucyjny (37%).

Wykres nr 3. Czy ogólnie rzecz biorąc ma Pan(i) zaufanie czy też nie ma Pan(i) zaufania do wymienionych instytucji (Policji)? (poziom zaufania od I 2002 do I 2016 w %)

Źródło: CBOS, 7-14 stycznia 2016 r., N=1063.


Wydział Badań i Analiz Gabinetu Komendanta Głównego Policji

Powrót na górę strony