Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polska Policja wzięła udział w VII rundzie ocen wzajemnych poświęconej problematyce prewencji i zwalczania cyberprzestępczości

Data publikacji 16.02.2016

Na początku lutego w Komendzie Głównej Policji, w ramach VII rundy misji ewaluacyjnej Grupy Roboczej ds. ogólnych i Oceny (GENVAL) przy Radzie Unii Europejskiej, w zakresie praktycznego wdrożenia i funkcjonowania europejskiej polityki prewencji i zwalczania cyberprzestępczości, odbyło się spotkanie ekspertów z ramienia UE z przedstawicielami polskiej Policji, którzy zaangażowani są w problematykę prewencji i zwalczania cyberprzestępczości.

Przedmiotem oceny były mi.in.

 • ataki cybernetyczne;
 • wykorzystywanie seksualne dzieci/pornografia dziecięca w Internecie;
 • internetowe oszustwa dotyczące kart płatniczych;
 • kompleksowa prawno-operacyjna analiza walki z cyberprzestępczością, współpracy transgranicznej, współpracy z agencjami UE i organizacjami międzynarodowymi (m.in. Europol, Interpol);
 • współpraca z sektorem prywatnym oraz problematyka prewencji, szkoleń i kampanii informacyjnych.

Celem sprawnej realizacji misji Komendant Główny Policji w dniu 16 grudnia 2015 r. Decyzją nr 393 powołał zespół do przygotowania Policji do VII rundy misji ewaluacyjnej Grupy Roboczej ds. ogólnych i Oceny (GENVAL) przy Radzie Unii Europejskiej, w zakresie praktycznego wdrożenia i funkcjonowania europejskiej polityki prewencji i zwalczania cyberprzestępczości. Koordynatorem misji z ramienia Komendy Głównej Policji był Wydział do walki z Cyberprzestępczością Biura Służby Kryminalnej przy współpracy BMWP KGP.

VII misja ewaluacyjna prowadzona była w ramachprzyjętego przez Państwa Członkowskie mechanizmu oceny zastosowania i wdrażania na poziomie krajowym międzynarodowych przedsięwzięć w zakresie walki ze zorganizowaną przestępczością (dokument - Wspólne działania 97/827/WSiSW z dnia 5 grudnia 1997). Mechanizm ten umożliwia przeprowadzenie, na podstawie zasad równości i wzajemnego zaufania, oceny stosowania przez kraje UE instrumentów współpracy służących walce ze zorganizowaną przestępczością.

KGP/ ig

 • VII runda ocen wzajemnych poświęconej problematyce prewencji i zwalczania cyberprzestępczości #1
 • VII runda ocen wzajemnych poświęconej problematyce prewencji i zwalczania cyberprzestępczości #2
 • VII runda ocen wzajemnych poświęconej problematyce prewencji i zwalczania cyberprzestępczości #3
 • VII runda ocen wzajemnych poświęconej problematyce prewencji i zwalczania cyberprzestępczości #4
 • VII runda ocen wzajemnych poświęconej problematyce prewencji i zwalczania cyberprzestępczości #5
 • VII runda ocen wzajemnych poświęconej problematyce prewencji i zwalczania cyberprzestępczości #6
Powrót na górę strony