Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narada służbowa pionu prewencji

Data publikacji 18.03.2016

Podczas II Ogólnopolskich Zawodów Narciarskich dla Funkcjonariuszy Policji w Maniowach - Kluszkowcach odbyła się dwudniowa narada służbowa naczelników komend wojewódzkich i Stołecznej Policji oraz przedstawicieli szkół policyjnych, odpowiedzialnych za służbę prewencją. Organizatorem narady było Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP. Podczas narady podsumowano funkcjonowanie wybranych obszarów służby prewencyjnej, realizację Priorytetów Komendanta Głównego Policji w roku 2015, a także omówiono nowe wyzwania stawiane przed polską Policją.

Naradę otworzył Naczelnik Wydziału Prewencji Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji mł. insp. Robert Kumor, który również omówił efekty, uzyskane w poszczególnych obszarach funkcjonowania służby prewencyjnej, wskazując na napotkane trudności oraz sposoby ich niwelowania. Naczelnik zaprezentował również zadania i mierniki dla służby prewencyjnej wynikające z nowych Priorytetów Komendanta Głównego Policji na lata 2016-2018.

Istotnym blokiem tematycznym przedstawionym przez mł. insp. R. Kumora było wykorzystanie patrolu pieszego jako formy pełnienia służby patrolowej, umożliwiającej nawiązanie i utrzymanie więzi ze społecznością lokalną. Tematyka ta poniekąd wprowadzała uczestników narady w kolejny bardzo ważny temat, jakim był krajowa mapa zagrożeń. Przedstawiając tę problematykę,  naczelnik Kumor zaznaczył, iż mapy zagrożeń będą istotnym elementem procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie instytucjonalnym i społecznym.

Zagadnienia związane z oczekiwanymi kierunkami zmian w zakresie służby dzielnicowych w świetle wyników Najwyższej Izby Kontroli oraz oczekiwań Kierownictwa Policji, a także z projektowanymi zmianami mającymi na celu uspołecznienie działań dzielnicowych, a także podniesienie samej rangi tej grupy zawodowej policjantów, omówił mł. insp. Arkadiusz Kopczyński.

Kolejnym blokiem zagadnieniowym, który wzbudził szczególne emocje uczestników seminarium, było uzgodnienie konkurencji i warunków rozgrywania turniejów służby prewencyjnej „Patrol Roku” oraz „Dzielnicowy Roku”. Zagadnienie to jest szczególnie istotne, albowiem w tej formie doskonalenia zawodowego corocznie udział bierze ponad 28 tysięcy policjantów.

Integralnym elementem każdej narady służbowej jest blok dyskusyjny, w trakcie którego przedstawiciele każdego z garnizonów wymieniają się doświadczeniami w zakresie wdrażania określonych rozwiązań organizacyjnych w ramach „dobrych praktyk”. W trakcie narady Naczelnik Wydziału Prewencji KWP z/s w Radomiu – mł. insp. Tomasz Cybulski, omówił narzędzie, jakie przygotowano w garnizonie mazowieckim tj. komunikator internetowy, który mógłby wspierać projekt Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa, zaś mł. insp. Piotr Kulesza – Naczelnik Wydziału Prewencji w Krakowie, przedstawił zagadnienie, dotyczące organizacji służby patrolowej na zorganizowanych terenach narciarskich w garnizonie małopolskim. Wykorzystanie eksportowanych danych o nałożonych mandatach karnych z Portalu Usług Elektronicznych do „E-mandaty” to problematyka, która została zobrazowana przez nadkom. Pawła Zabrockiego Naczelnika Wydziału Prewencji w Białymstoku.

(BPiRD KGP / ms)
 

Powrót na górę strony