Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczyste otwarcie zmodernizowanej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Lęborku

Data publikacji 25.03.2016

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Czesław Koszykowski otworzył nowo wyremontowany budynek administracyjno-techniczny Komendy Powiatowej Policji w Lęborku.

Wczoraj (24 marca 2016 r.) o godzinie 13:00 odbyło się uroczyste otwarcie nowo wyremontowanego budynku administracyjno-technicznego oraz terenu zaplecza po rewitalizacji Komendy Powiatowej Policji w Lęborku.

Prace remontowe budynku oraz rewitalizacja terenu zaplecza komendy rozpoczęły się w połowie lipca 2014 roku. Istniejący budynek magazynowy został częściowo rozebrany (dach i ściany dwóch kondygnacji) i przebudowany na administracyjno-garażowy. W budynku we wschodnim skrzydle na poziomie parteru usytuowano stanowisko obsługi samochodów wraz z warsztatem, magazynami części i opon oraz zapleczem socjalnym. Od strony południowej usytuowano 2 garaże 3 i 5-cio stanowiskowe. W części zachodniej wydzielono przestrzeń dla psów służbowych, pokój badań oraz 4 kojce, zaplecze magazynowe i pomieszczenie socjalne dla opiekunów psów. Ponadto na parterze usytuowano pomieszczenia rozdzielni elektrycznej, węzła C.O., pomieszczenie magazynowe i agregatorownię. Na poziomie piętra zaprojektowano pomieszczenia biurowe, salę odpraw, siłownię oraz pomieszczenia socjalne.

Na zewnątrz budynku rozebrano istniejącą nawierzchnię jezdni manewrowej i miejsc postojowych, a także istniejących obramowań. Wykonano całkowicie nowy układ drogowy z kostki betonowej tj. jezdnie manewrowe, miejsca postojowe, chodniki oraz miasteczko ruch drogowego (bez wyposażenia tj. znaki pionowe, poziome itd.) Wykonano nowe ogrodzenie całości terenu, dokonano nowych nasadzeń drzew i krzewów oraz ukształtowano całość terenu. W listopadzie 2015 roku zakończyły się prace inwestycyjne natomiast budynek do użytkowania został oddany w lutym 2016 roku inwestycja dobiegła końca.

Uroczystości otwarcia budynku dokonał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Czesław Koszykowski, w obecności Z-cy Gabinetu Komendanta Głównego Policji mł. insp. Robrta Sudenisa, Komendanta Powiatowego Policji w Lęborku podinsp. Jacka Kilanowskiego, przedstawicieli władz samorządowych, kadry kierowniczej garnizonu lęborskiego oraz licznie zaproszonych gości. W czasie przemówienia Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku skierował do zgromadzonych słowa uznania i gratulacje. Podziękował też władzom miasta i powiatu za wsparcie, a policjantom i pracownikom cywilnym życzył zadowolenia z nowych warunków, w jakich codziennie będą służyć społeczeństwu.

Komendant Powiatowy Policji w Lęborku w swoim przemówieniu podkreślił szczególnie współpracę z samorządem lokalnym, podziękował wszystkim podmiotom, które wsparły tą inwestycję, a także policjantom i pracownikom cywilnym za zaangażowanie, niezbędne w czasie procesu modernizacji.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku, Z-ca Gabinetu Komendanta Głównego Policji, Komendanta Powiatowego Policji w Lęborku oraz przedstawiciele władz samorządowych wkopali pamiąkowy dąb, w centralnym punkcie nowo wybudowanego miasteczka ruchu drogowego.

(KWP Gdańsk /dk)

  • policjanci podczas otwarcia komendy #1
  • policjanci podczas otwarcia komendy #2
  • policjanci podczas otwarcia komendy #3
  • policjanci podczas otwarcia komendy #4
  • policjanci podczas otwarcia komendy #5
  • policjanci podczas otwarcia komendy #6
  • policjanci podczas otwarcia komendy #7
  • policjanci podczas otwarcia komendy #8
  • policjanci podczas otwarcia komendy #9
Powrót na górę strony
Polska Policja