Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Robocza wizyta Konsula RP w Chorwacji

Dzisiaj w Komendzie Głównej Policji odbyło się robocze spotkanie Konsula RP w Chorwacji Pana Janusza Tatery z przedstawicielami Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP. Spotkanie prowadzone przez p.o. Dyrektora BPiRD KGP mł. insp. Dariusza Minkiewicza dotyczyło współpracy w ramach międzynarodowego projektu "Bezpieczny sezon turystyczny nad Adriatykiem".

Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego, przy udziale Biura Międzynarodowej Współpracy Policyjnej Komendy Głównej Policji, w sezonie wakacyjnym w ramach międzynarodowego projektu Bezpieczny sezon turystyczny nad Adriatykiem organizowało polsko - chorwackie patrole na wybrzeżu Adriatyku.

Współpraca w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa polskim turystom wypoczywającym nad Adriatykiem została zapoczątkowana już w 2010 r., kiedy to po raz pierwszy dwójka polskich policjantów pełniła służbę patrolową przez miesiąc. Obecnie współpraca ta opiera się na mocy Protokołu pomiędzy Komendantem Głównym Policji Rzeczpospolitej Polskiej, a Generalną Dyrekcją Policji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Chorwacji w sprawie zasad i warunków pełnienia służby przez polskich funkcjonariuszy Policji w Republice Chorwacji w sezonie turystycznym podpisanego przez Komendanta Głównego Policji i Generalnego Dyrektora Policji Republiki Chorwacji.

Pomimo, iż Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie jest stroną porozumienia, z racji zbieżnych zadań, faktycznie włączyło się w realizację tego przedsięwzięcia.

Współpraca ta w latach ubiegłych była bardzo wysoko oceniana nie tylko przez stronę chorwacką, ale przede wszystkim przez polskich turystów oraz Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Zagrzebiu. Zapewne wynika to z faktu, iż polscy policjanci występując w umundurowaniu służbowym realizowali nieco odmienne zadania z zakresu służby prewencyjnej, mające na celu:

  • podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i umacnianie świadomości opieki państwa nad Polakami wypoczywającymi w Chorwacji,
  • ułatwienie komunikacji z policją chorwacką oraz opiniowanie i doradztwo w zakresie rodzaju i charakteru postępowania,
  • pomaganie obywatelom polskim w skomunikowaniu się z Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Chorwacji,
  • podtrzymanie statusu obywateli polskich w Chorwacji jako grupy narodowej dobrze chronionej przez swoje państwo i wymagającej bezwzględnego przestrzegania prawa
  • w stosunku do jej przedstawicieli, traktowania na równi z obywatelami Chorwacji i innych państw.

Dzisiejsze spotkanie dotyczyło wymiany informacji w zakresie możliwości skierowania optymalnej liczby polskich policjantów oraz ich alokacji na terenie Chorwacji w sezonie wakacyjnym 2016.

Na bazie doświadczeń lat minionych należy mieć nadzieję, że polscy policjanci zostaną skierowani do pełnienia służby nad Adriatykiem i nie będą mieć okazji do podejmowania zbyt wielu interwencji, albowiem Polacy na terenie Chorwacji są bardzo uprzejmi, zdyscyplinowani oraz przestrzegają zarówno miejscowych norm prawnych jaki kulturowo-obyczajowych. Stąd też są grupą narodową bardzo mile przyjmowaną przez miejscową społeczność.

(BPiRD KGP / ms)

  • Robocza wizyta Konsula RP w Chorwacji #1
  • Robocza wizyta Konsula RP w Chorwacji #2
  • Robocza wizyta Konsula RP w Chorwacji #3
  • Robocza wizyta Konsula RP w Chorwacji #4
Powrót na górę strony