Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie służb kryminalnych w związku z zabezpieczeniem Światowych Dni Młodzieży

Data publikacji 10.04.2016

Pełniący obowiązki Komendanta Głównego Policji mł. insp. Andrzej Szymczyk spotkał się z komendantami nadzorującymi pion kryminalny śląskiej i małopolskiej policji. W naradzie uczestniczyli także naczelnicy wydziałów służby kryminalnej obu komend wojewódzkich. Głównym tematem było zabezpieczenie Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w lipcu. Spotkanie odbyło się w Szkole Policji w Katowicach.

8 kwietnia w Szkole Policji w Katowicach odbyło się spotkanie przedstawicieli komend wojewódzkich w Krakowie i Katowicach oraz Szkoły Policji w Katowicach związane z przygotowaniami do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Krakowie pod koniec lipca.

W spotkaniu uczestniczyli m. in. p.o. Komendanta Głównego Policji mł. insp. Andrzej Szymczyk,  Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadkom. Mariusz Krzystyniak, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Robert Strzelecki, Zastępca Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji mł. insp. Kamil Bracha, Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. Jarosław Kaleta, a także dyrektorzy i zastępcy dyrektorów biur oraz naczelnicy wydziałów Komendy Głównej Policji, jak również naczelnicy służb kryminalnych komend wojewódzkich w Katowicach i Krakowie.

(KWP Katowice / mg)

 

 

Powrót na górę strony