Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Goście z Holandii z wizytą w siedzibie tucholskiej Policji

Data publikacji 20.04.2016

Dwie przedstawicielki Holandii: policjantka i specjalistka organizacji pozarządowej Fair Work, które zawodowo zajmują się zagadnieniami związanymi z problematyką handlu ludźmi, gościły w Komendzie Powiatowej Policji w Tucholi. Podczas wizyty panie wygłosiły prelekcję dla policjantów, przedstawicieli oświaty, opieki społecznej oraz mieszkańców na temat bezpieczeństwa związanego z migracją zarobkową.

Spotkanie zorganizowane zostało we współpracy Komendy Głównej Policji i Policji holenderskiej. Celem projektu „Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa, praca w Holandii” jest działalność  ukierunkowana na zapobieganie handlowi ludźmi oraz przestępstwom towarzyszącym temu zjawisku. Dzięki współpracy tucholskich policjantów, Komendy Głównej Policji  oraz Starostwa Powiatowego w Tucholi zorganizowano dwa spotkania profilaktyczne, w których udział wzięły Irena de Ruig-Żukowska - policjantka, specjalistka ds. problematyki migracji oraz Hanna Mogard – specjalistka organizacji pozarządowej Fair Work zajmującej się problematyką handlu ludźmi.

Pierwsze ze spotkań odbyło się w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych. Adresatem prelekcji byli przedstawiciele oświaty, starostwa oraz młodzież. Kolejne wystąpienie miało miejsce w siedzibie tucholskiej Policji, zaś adresatami, oprócz policjantów, byli przedstawiciele oświaty, opieki społecznej i zainteresowani tematyką mieszkańcy. Wśród zaproszonych gości był też Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy mł. insp Mirosław Elszkowski.

Przedstawicielki Holandii przybliżyły zagadnienia związane z handlem ludźmi oraz wskazały, na co zwracać uwagę, by nie stać się ofiarą takiego przestępstwa. Przekazały informacje o szeregu placówek i organizacji pomocowych znajdujących się na terenie Holandii, gdzie obywatele Polski mogą szukać pomocy, jeżeli staną się ofiarą tego procederu. Na zakończenie prelekcji głos zabrał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego, który podkreślił, że sprawa bezpieczeństwa osób pracujących za granicami kraju to nie tylko sprawa Policji, ale całego społeczeństwa i zaapelował, by do migracji zarobkowej dobrze się przygotować. Zdobyte podczas spotkania informacje z pewnością okażą się przydatne w codziennej służbie policjantów oraz zwiększą bezpieczeństwo mieszkańców Tucholi w przypadku chęci podjęcia pracy w Holandii.

KWP Bydgoszcz / kp
 

  • goście z Holandii z wizytą w siedzibie tucholskiej Policji
  • goście z Holandii z wizytą w siedzibie tucholskiej Policji
  • goście z Holandii z wizytą w siedzibie tucholskiej Policji
  • goście z Holandii z wizytą w siedzibie tucholskiej Policji
  • goście z Holandii z wizytą w siedzibie tucholskiej Policji
  • goście z Holandii z wizytą w siedzibie tucholskiej Policji
  • goście z Holandii z wizytą w siedzibie tucholskiej Policji
  • goście z Holandii z wizytą w siedzibie tucholskiej Policji
  • goście z Holandii z wizytą w siedzibie tucholskiej Policji
Powrót na górę strony