Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie w sprawie odtworzenia posterunków Policji

Wczoraj odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów województwa śląskiego z kierownictwem katowickiej komendy wojewódzkiej. Debatę poprowadził pełniący obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn. Podczas rozmów poruszono kwestię odtworzenia zlikwidowanych oraz utworzenia nowych posterunków policji.

W katowickiej komendzie wojewódzkiej odbyły się spotkania z samorządowcami i przedstawicielami oświaty województwa śląskiego. Spotkanie związane było z inicjatywą Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, jaką jest utworzenie krajowej mapy zagrożeń. Głównym założeniem przy jej powstawaniu było przeprowadzenie konsultacji społecznych, w których mieszkańcy naszego województwa mogli przedstawić swoje sugestie i oczekiwania.

Podczas prowadzonych spotkań, część z uczestników wnioskowała o przywrócenie zlikwidowanych bądź stworzenie nowych posterunków policji. Wczoraj odbyła się w tej sprawie debata policjantów z przedstawicielami kilku samorządów, w których planowane jest odtworzenie posterunków. Wydarzeniu przewodniczył pełniący obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn, który omówił z samorządowcami najważniejsze kwestie planowanej inicjatywy.

(KWP w Katowicach / ms)

  • Spotkanie w sprawie odtworzenia posterunków Policji #1
  • Spotkanie w sprawie odtworzenia posterunków Policji #2
  • Spotkanie w sprawie odtworzenia posterunków Policji #3
  • Spotkanie w sprawie odtworzenia posterunków Policji #4
  • Spotkanie w sprawie odtworzenia posterunków Policji #5
  • Spotkanie w sprawie odtworzenia posterunków Policji #6
Powrót na górę strony
Polska Policja