Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjny wolontariat w ścisłym finale

Wolontariusze ze Szkoły Policji w Słupsku zakwalifikowali się do ścisłego finału ogólnokrajowego konkursu „Barwy wolontariatu”. Reprezentanci środowiska policyjnego jako jedni z dziesięciu nominowanych organizacji i instytucji ubiegają się o zaszczytne pierwsze miejsce. Finał odbędzie się w Warszawie podczas uroczystej gali.

Ideą „Barw Wolontariatu” jest zaprezentowanie wyjątkowych wolontariuszy, ciekawych akcji wolontariackich i jednoczesna promocja kultury pomagania w Polsce. W tym też zawiera się kształtowanie postaw etycznych, umiejętność dostrzegania w codziennej służbie potrzeb innych, a w szczególności osób najsłabszych.
W działalność wolontariacką angażują się słuchacze Szkoły Policji oraz kadra – pracownicy cywilni i policjanci. Bez względu na charakter pracy i służby wolontariusze wspólnie realizują bardzo szerokie spektrum działań.

Wolontariusze systematycznie niosą pomoc pensjonariuszom Domu dla Osób Bezdomnych im. św. Brata Alberta, Domu Interwencji Kryzysowej w Słupsku, organizują okolicznościowe i świąteczne podarunki dla dzieci przebywających na oddziale dziecięcym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku, w świetlicy środowiskowej PCK, a także dla dzieci z najuboższych rodzin powiatu słupskiego.
Jednym z bardziej spektakularnych przedsięwzięć była ubiegłoroczna zbiórka 700 litrów krwi na 70-lecie Szkoły Policji w Słupsku. Po 12 miesiącach zebrano ponad 710 litrów tego życiodajnego płynu, który honorowo oddawali nie tylko pracownicy cywilni i policjanci, ale także wiele innych anonimowych osób, popierających tę akcję.

Warto również wspomnieć o tym, że wolontariusze ze Szkoły Policji - jako jedni z pierwszych w Polsce - na podstawie autorskiego programu z zakresu twórczej profilaktyki, realizują zajęcia sportowo-wychowawcze adresowane do trudnej młodzieży. Głównym celem tych zajęć jest uzyskanie pożądanego efektu natury psychologicznej, intelektualnej i biologiczno-zdrowotnej.
Wolontariusze w niebieskich mundurach odwiedzają systematycznie niezamożne rodziny z regionu słupskiego przekazując im przygotowane paczki. Pod koniec ubiegłego roku do jednego z rodzinnych domów dziecka trafiła zakupiona przez wolontariuszy lodówka.

Konkurs „Barwy wolontariatu” ma charakter dwuetapowy. W pierwszym - regionalnym etapie zdobywcy trzech najwyższych miejsc przechodzą do etapu ogólnopolskiego. Kapituła konkursu wybiera z tego grona dziesięciu nominowanych do nagrody głównej - z tej grupy podczas Gali Wolontariatu, wyłonionych zostanie trzech zwycięzców. Tegoroczne rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na drugą połowę maja.
 

  • Wolontariat Szkoły Policji w Słupsku.
  • Wolontariat Szkoły Policji w Słupsku.
  • Wolontariat Szkoły Policji w Słupsku.
  • Wolontariat Szkoły Policji w Słupsku.
  • Wolontariat Szkoły Policji w Słupsku.
  • Wolontariat Szkoły Policji w Słupsku.
  • Wolontariat Szkoły Policji w Słupsku.
  • Wolontariat Szkoły Policji w Słupsku.
  • Wolontariat Szkoły Policji w Słupsku.

Film Działalność wolontaryjna kadry i słuchaczy słupskiej Szkoły Policji

Powrót na górę strony
Polska Policja