Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Holenderskie policjantki rozmawiały o bezpiecznej pracy na emigracji

- Niewolnictwo czy transport niewolników do przymusowej pracy kojarzony jest jako zjawisko z przeszłości i nie dotyczące współczesnej cywilizacji. Rzeczywistość wygląda jednak inaczej. Proceder nadal istnieje, zmienił jedynie swoje oblicze - mówiły przedstawicielki holenderskiej policji w czasie spotkania w szkołach w Ostrowi Mazowieckiej.

Procesy globalizacyjne, otwarcie granic, nasilenie się różnic społecznych w obrębie danego państwa bądź regionu sprawiają, że handel ludźmi w obecnych warunkach rynkowych staje się na nowo zajęciem wyjątkowo dochodowym.

Przestępstwo handlu ludźmi jest wykorzystywaniem człowieka, któremu towarzyszy naruszenie praw i godności stanowiąc współczesną formę niewolnictwa. Wyzysk człowieka związany jest ze stosowaniem przemocy fizycznej pod postacią gróźb, zastraszania, bicia, gwałtu poprzez działanie w formie przymusu, uprowadzenia, oszustwa lub nadużycia władzy. Sprawcy żerują na psychicznym, fizycznym i ekonomicznym ubóstwie człowieka, czyniąc z niego źródło dochodu. Współczesne niewolnictwo ma formę pracy przymusowej, wykorzystania w przemyśle erotycznym, zmuszania do prostytucji, niewolnictwa, żebractwa, popełniania przestępstw, zawierania przymusowych małżeństw oraz handlu organami. Bardzo ważne jest uświadamianie, że handel ludźmi jest zbrodnią i pozostaje zbrodnią nawet, gdy odbywa się za zgodą ofiary.

Na poziomie krajowym polska Policja w walce z handlem ludźmi współpracuje z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i instytucjami użyteczności publicznej. Niestety handel ludźmi jest przestępstwem który nie zna granic. Z uwagi na międzynarodowy charakter tego przestępstwa podejmowane są też działania wykraczające poza granice naszego kraju. Współpraca Policji z różnych państw, w tym z zagranicznymi oficerami łącznikowymi, a także międzynarodowymi instytucjami policyjno-prokuratorskimi odgrywa ważna rolę w walce z tego typu przestępstwami.

W dniach 19-20 kwietnia Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej gościła funkcjonariuszki holenderskiej Policji. Wizyta związana była z projektem „Twoje bezpieczeństwo, nasza sprawa-praca w Holandii” realizowanym przez KGP oraz Policję Holenderską. W ramach  tego projektu odbyły się dwa spotkania z młodzieżą z 5 szkół powiatu ostrowskiego w których uczestniczyło 950 osób. W spotkaniu ze strony holenderskiej wzięły udział Irena de Ruig – specjalistka do spraw problematyki migracyjnej, Stieska Johannes z Wydziału Przestępczości Migracyjnej i Handlu Ludźmi z garnizonu Haaglandem oraz Hanna Mongard z organizacji Fair Work. Komendę Główną Policji reprezentowała podkom. Katarzyna Świątek.

Pierwsze spotkanie miało miejsce w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej, natomiast drugie spotkanie odbyło się w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej w których uczestniczył Starosta Ostrowski Pan Zbigniew Kamiński oraz Komendant Powiatowy Policji nadkom. Mirosław Olszewski.

Pierwszą część spotkań prowadziła podkom. Katarzyna Świątek która omówiła polskie prawo karne dotyczące handlu ludźmi. Przedstawicielki Holandii omówiły w jaki sposób przygotować się do wyjazdu do pracy za granicę, na co zwracać uwagę podczas przeglądania ofert pracy, a także jakie są warunki płacowe i prawo pracy w Holandii. Wskazały do kogo zwracać się w przypadku, gdy dojdzie do procederu handlu ludźmi i związanej z tym przymusowej pracy. Odpowiednie przygotowanie do wyjazdu do pracy zmniejszy ryzyko zostania ofiarą handlu ludźmi lub przymusowej pracy.

KWP w Radomiu / ig

Powrót na górę strony