Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólne ćwiczenia służb

Data publikacji 25.04.2016

Policyjni antyterroryści brali udział w ćwiczeniach doskonalących umiejętności współdziałania służb w sytuacjach kryzysowych. W działaniach uczestniczyli policjanci Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie oraz OSP Gryf i funkcjonariusze Sekcji Antyterrorystycznej KWP w Gorzowie Wielkopolskim.

Pierwsze założenie, którego celem była neutralizacja zagrożenia o charakterze terrorystycznym odbywało się przy udziale policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie oraz OSP Gryf w Szczecinie. W trakcie ćwiczeń policjanci doskonalili umiejętności praktycznego działania w sytuacji kryzysowej. Założenie dotyczyło uzbrojonych napastników, którzy pojawili się w obiekcie użyteczności publicznej. 

Podczas szkolenia zwrócono szczególną uwagę na udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Policjanci ćwiczyli ewakuację rannych z miejsca zagrożenia do strefy bezpiecznej oraz współdziałanie ze służbami ratunkowymi przy udzielaniu pomocy poszkodowanym w tego rodzaju sytuacji.

Dwa dni później policjanci Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Szczecinie we współpracy z policjantami Sekcji Antyterrorystycznej KWP w Gorzowie Wlkp. realizowali kolejne szkolenie taktyczne, którego celem było m. in. zatrzymywanie uzbrojonych przestępców oraz uwolnienie przetrzymywanych zakładników w środkach transportu miejskiego.

Ćwiczenia były realizowane przy wsparciu Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego KLONOWICA - na terenie zajezdni, przy wykorzystaniu wyłączonego z użytkowania autobusu komunikacji miejskiej. Celem ćwiczeń było doskonalenie procedur taktycznych i sposobów realizacji działań bojowych w publicznych środkach transportu w sytuacji zagrożenia zamachem terrorystycznym. 

(KWP w Szczecinie / mw)

  • Wspólne ćwiczenia służb w razie sytuacji kryzysowej
  • Wspólne ćwiczenia służb w razie sytuacji kryzysowej
  • Wspólne ćwiczenia służb w razie sytuacji kryzysowej
  • Wspólne ćwiczenia służb w razie sytuacji kryzysowej
  • Wspólne ćwiczenia służb w razie sytuacji kryzysowej
  • Wspólne ćwiczenia służb w razie sytuacji kryzysowej
Powrót na górę strony
Polska Policja