Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie projektu "Bezpieczni Obywatele Świata Ciszy"

Dzisiaj w Oddziale Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych w Szczecinie odbyła się konferencja, podsumowująca blisko roczną współpracę Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych i Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w ramach realizacji projektu "Bezpieczni Obywatele Świata Ciszy".

Przedstawiciele instytucji, biorących udział w projekcie, omówili przebieg przedsięwzięcia oraz wykazali wspólne korzyści, wynikające z realizacji tej partnerskiej umowy.

W spotkaniu udział wzięły osoby zaangażowane w realizację projektu tj.: Koordynator projektu, kierownik Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych Pani Elwira Rewcio, Asystent osoby niepełnosprawnej, tłumaczka języka migowego i wykładowca warsztatów dla policjantów Pani Maja Kamińska - Kołota, pełniący obowiązki  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie  insp. Piotr Ostrowski, ekspert Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie nadkom. Marzena Maćkowiak - Pluta, asystent Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Szczecinie  sierż. Monika Filipiak i ekspert Wydziału Komunikacji Społecznej KWP  w Szczecinie podinsp. Katarzyna Kamińska oraz zaproszeni dziennikarze i fotoreporterzy.

Przedstawiciele obu instytucji realizujących projekt, omówili wspólne przedsięwzięcia promocyjne podejmowane na rzecz integracji ze środowiskiem osób niesłyszących. Insp. Piotr Ostrowski p.o Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie przypomniał, że zachodniopomorscy funkcjonariusze jako pierwsi w Polsce wykazali inicjatywę działań, mających wpływ na uwrażliwienie mundurowych na potrzeby głuchych. W ramach zawartego porozumienia w warsztatach z j. migowego uczestniczyło 84 policjantów z 22 jednostek podległych garnizonowi zachodniopomorskiemu. Funkcjonariusze w oddziałach PZG mieszczących się w Szczecinie, Koszalinie i Wałczu uczestniczyli w zajęciach, podczas których poruszone były tematy związane z aspektami funkcjonowania osób z wadą słuchu i sposobów komunikowania się z głuchymi.

Funkcjonariusze poznali blisko 400 znaków języka migowego, które ułatwią im w  codziennej pracy pierwszy kontakt z osobą niesłyszącą. Policjanci w ramach tego partnerskiego porozumienia przeprowadzili 10 prelekcji dla osób z wadą słuchu. Spotkania te miały przybliżyć osobom nie słyszącym informacje na temat struktur policji, przemocy w rodzinie, uzależnień i ich prawnych konsekwencji, bezpieczeństwa w internecie, oszustw, wyłudzeń, elementarnych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym itp. Głusi podczas spotkań z policjantami lepiej poznali swoje prawa i pracę Policji.

Projekt dostarczył konkretnych narzędzi ułatwiających komunikowanie się z osobami z wadą słuchu - Słownik Multimedialny i Informator Bezpieczni Obywatele Świata Ciszy.

Niektórzy z uczestników warsztatów podjęli decyzję o podjęciu dalszej nauki języka migowego.

(KWP w Szczecinie / ms)

  • Podsumowanie projektu "Bezpieczni Obywatele Świata Ciszy" #1
  • Podsumowanie projektu "Bezpieczni Obywatele Świata Ciszy" #2
  • Podsumowanie projektu "Bezpieczni Obywatele Świata Ciszy" #3
  • Podsumowanie projektu "Bezpieczni Obywatele Świata Ciszy" #4
  • Podsumowanie projektu "Bezpieczni Obywatele Świata Ciszy" #5
  • Podsumowanie projektu "Bezpieczni Obywatele Świata Ciszy" #6
  • Podsumowanie projektu "Bezpieczni Obywatele Świata Ciszy" #7
  • Podsumowanie projektu "Bezpieczni Obywatele Świata Ciszy" #8
Powrót na górę strony