Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie komendanta ze związkowcami pracowników Policji

Data publikacji 06.05.2016

Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk spotkał się z przedstawicielami związków zawodowych pracowników Policji. Główne poruszone tematy związane były z poprawą sytuacji materialnej pracowników Policji, a także wzajemną współpracą.

Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk spotkał się wczoraj, 5 maja br., z przedstawicielami związków zawodowych pracowników Policji oraz pracownikami Policji – członkami zespołu powołanego przez Komendanta Głównego Policji Decyzją nr 85 z dnia 17.03.2016 r. w sprawie dobrych praktyk ukierunkowanych na rozwój kariery zawodowej pracowników Policji.

Przedstawiciele związków wyrazili swoje oczekiwania co do nowego spojrzenia na sprawy pracowników. Szczególną uwagę skierowali na wypracowanie modelu codziennej współpracy oraz bieżących kontaktów pomiędzy komendantem, a związkami zawodowymi pracowników.

Podczas spotkania omówione zostały m.in. sprawy związane z poprawą sytuacji materialnej pracowników. Komendant podkreślił ważną rolę pracowników w codziennej służbie Policji.

(Biuro Komunikacji Społecznej KGP / as / mw/ foto: A.Mitura Policja 997)

  • Spotkanie komendanta ze związkowcami pracowników Policji
  • Spotkanie komendanta ze związkowcami pracowników Policji
Powrót na górę strony