Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narada służby prewencyjnej

W dniu dzisiejszym w Mrągowie, podczas III Ogólnopolskich Zawodów Funkcjonariuszy Policji w Ratownictwie Wodnym, odbywa się narada służbowa służby prewencyjnej Policji. W naradzie, której organizatorem jest Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, udział biorą wszyscy naczelnicy Wydziałów Prewencji Komend Wojewódzkich/Stołecznej Policji. Wiodącym tematem narady jest problematyka bezpieczeństwa na wodach i terenach przywodnych. Spotkanie prowadzi Naczelnik Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP – mł. insp. Robert Kumor.

W trakcie III Ogólnopolskich Zawodów Funkcjonariuszy Policji w Ratownictwie Wodnym w Mrągowie odbywa się narada naczelników służby prewencyjnej. Wiodącym tematem narady jest bezpieczeństwo na wodach i terenach przywodnych. W skali kraju corocznie
w okresie letnim zadania te realizuje około 550 policyjnych „wodniaków”.

Prowadzone analizy wskazują, iż pomimo intensywnych działań prewencyjnych, w tym informacyjnych, nie zawsze jesteśmy w stanie zapobiec tragediom na wodzie. Przyczyn większości utonięć należy upatrywać w nieostrożności podczas przebywania nad wodą czy łowieniu ryb, braku umiejętności lub przygotowania do pływania, niestosowania indywidualnych środków ochrony, ale również w braku odpowiedniego nadzoru nad małoletnimi. Na eliminację tych przyczyn należy ukierunkować działania zarówno Policji jak i podmiotów pozapolicyjnych, działających na rzecz bezpieczeństwa.  

Doświadczeniami w zakresie prowadzonych działań informacyjno-edukacyjnych PLAŻA podzielił się kom. Maciej Zakrzewski – Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Białymstoku. Natomiast nadkom. Iwona Kuczyńska z KWP w Gdańsku oraz mł. insp. Jarosław Świerczyński z KWP w Bydgoszczy omówili działania Policji, podejmowane na rzecz bezpieczeństwa na wodach i terenach przywodnych na terenie garnizonu pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

Kierownik Zakładu Szkoleń Specjalnych Centrum Szkolenia Policji w Legionowie mł. insp. Robert Rodziewicz przedstawił proces szkolenia „policyjnych wodniaków”.

Integralna część narady poświęcona była priorytetowym działaniom w zakresie służby prewencyjnej. Działaniami tymi bez wątpienia są prace, związane z przygotowaniem krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Podobnie niezwykle istotna jest problematyka służby dzielnicowych. Oczekiwane kierunki zmian w zakresie tej służby, w świetle wyników kontroli Najwyższej Izby Kontroli, przedstawili mł. insp. Arkadiusz Kopczyński oraz kom. Piotr Rzeźnik z Biura Prewencji KGP.

Istotną wartością dodaną narady jest możliwość bezpośredniej wymiany doświadczeń oraz, co przyjęto już jako zasadę, omówienie poziomu realizacji wniosków stawianych podczas wcześniejszych spotkań.

(BP KGP / ms)

  • Narada służby prewencyjnej #1
  • Narada służby prewencyjnej #2
  • Narada służby prewencyjnej #3
  • Narada służby prewencyjnej #4
  • Narada służby prewencyjnej #5
  • Narada służby prewencyjnej #6
Powrót na górę strony