Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie w zakresie zwalczania przestępczości samochodowej

Data publikacji 11.05.2016

Zgłoszenie zawiadomienia o przywłaszczeniu mienia oraz kwestia wyjazdów aut za granice strefy Schengen to główne kwestie poruszone na kolejnym szkoleniu w zakresie zwalczania przestępczości samochodowej. W spotkaniu udział wzięli stołeczni policjanci, przedstawiciele Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów oraz Krajowego Rejestru Długów.

Kolejne szkolenie, którego głównym celem było przede wszystkim wypracowanie rozwiązań, które przyczyniłyby się do zmniejszenia liczby przestępstw, do których dochodzi w wypożyczalniach samochodowych, odbyło się w siedzibie Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI. Inicjatorem spotkania byli przedstawiciele Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów, Krajowego Rejestru Długów oraz Wydział dw. z Przestępczością Samochodową KSP. Wzięli w nim również udział funkcjonariusze Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie.

Na spotkaniu omówiono przedsięwzięcia, które skutecznie przyczyniłyby się do zmniejszenia liczby kradzieży pojazdów, ich przywłaszczenia i oszustw oraz zasady współpracy w tym zakresie przedstawicieli wypożyczalni samochodowych z policjantami i innymi służbami. Poruszono między innymi kwestie zgłoszenia zawiadomienia o przywłaszczeniu mienia, weryfikację klientów w momencie wydawania auta oraz wyjazdów pojazdów za granicę strefy Schengen.

Uczestnicy spotkania wyrazili chęć ponownego spotkania się i dalszego pogłębiania współpracy. Wymiana doświadczeń i uzyskana wiedza z pewnością przyczynią się do skuteczniejszego zapobiegania i zwalczania przestępczości samochodowej.

(KSP / mw)

Powrót na górę strony
Polska Policja