Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie techników kryminalistyki

W Niesulicach odbyło się szkolenie techników kryminalistyki i pracowników Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Gorzowie Wlkp. Przez dwa dni funkcjonariusze i pracownicy policji poszerzali swoją wiedzę w zakresie daktyloskopii, mechanoskopii, badań poligraficznych oraz zabezpieczania śladów związanych z cyberprzestępczością.

W dniach 12 - 13 maja w położonych nieopodal Świebodzina Niesulicach spotkali się lubuscy technicy kryminalistyki oraz pracownicy Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Gorzowie Wlkp. W trakcie dwudniowego doskonalenia zawodowego uczestniczyli w wykładach i panelach dyskusyjnych na temat aktualnych zagadnień kryminalistyki. Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP nadkom. Artur Babiracki omówił funkcjonowanie służby techniki kryminalistycznej garnizonu lubuskiego. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji, insp. Jerzy Głąbowski, odpowiedzialny za pion kryminalny, wskazał na istotne znaczenie pracy techników kryminalistyki w wykrywaniu przestępstw i w późniejszych etapach postępowań przygotowawczych.

Zabezpieczenie śladów broni palnej, krwi czy czynności na miejscu wypadku drogowego to tylko niektóre tematy podejmowane podczas szkolenia. W dobie zmieniających się czasów, przestępcy działają coraz częściej w internecie. O zagrożeniach związanych z przestępczością teleinformatyczną i zabezpieczaniu „sieciowych” śladów mówił podkom. Krzysztof Harewski. Ciekawym zagadnieniem poruszanym w czasie szkolenia były badania poligraficzne, zwane potocznie „wykrywaczem kłamstw” - ich istotę, skuteczność i zastosowanie w policji omówił sierż. Daniel Wysoczański.

Sami uczestnicy szkolenia potwierdzali, jak istotne z punktu widzenia ich służby jest ciągłe doskonalenie się i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Tak jak przestępcy zmieniają metody swoich działań, tak technicy kryminalistyki stosują coraz to nowsze techniki kryminalistyczne, które pozwalają skuteczniej ujawniać i zabezpieczać ślady. A to w konsekwencji prowadzi do szybszego zatrzymania sprawców przestępstw i postawienia ich przed wymiarem sprawiedliwości.

Szkolenie zostało zorganizowane przez Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Gorzowie Wlkp.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / ms)

  • Szkolenie techników kryminalistyki #1
  • Szkolenie techników kryminalistyki #2
  • Szkolenie techników kryminalistyki #3
  • Szkolenie techników kryminalistyki #4
  • Szkolenie techników kryminalistyki #5
  • Szkolenie techników kryminalistyki #6
Powrót na górę strony