Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

W Kolbuszowej posadzono "Dąb Pamięci"

Na rynku miejskim w Kolbuszowej uroczyście posadzono "Dąb Pamięci" i odsłonięto tablicę pamiątkową aspiranta Policji Państwowej Jana Ozimka i jego 17-letniego syna Stanisława. Szczątki pomordowanych spoczywają na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje. W uroczystości udział wzięli Komendant Wojewódzki Policji, członkowie rodziny zamordowanych, przedstawiciele Komendy Głównej Policji, władz samorządowych, organizacji pozarządowych i lokalnych instytucji.

Organizatorami wczorajszej uroczystości posadzenia „Dębu Pamięci” aspiranta Policji Państwowej Jana Ozimka i Stanisława Ozimka był Jan Zuba - Burmistrz Kolbuszowej, mł. insp. Stanisław Babula - Komendant Powiatowy Policji w Kolbuszowej, rodzina poległego funkcjonariusza, Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna 1939 r." oraz Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś. Odbyła się ona w 76. rocznicę Zbrodni Katyńskiej. 
 
W uroczystości wziął udział insp. dr Krzysztof Pobuta - Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie, podinsp. Anna Malarczyk i nadkom. Zbigniew Bartosiak z Komendy Głównej Policji, a także przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, Sejmiku Wojewódzkiego, Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939 r.", Muzeum Katyńskiego, Jan Zuba - Burmistrz Kolbuszowej, Józef Kardyś - Starosta Kolbuszowski, mł. insp. Stanisław Babula - Komendant Powiatowy Policji w Kolbuszowej, policjanci z kolbuszowskiej jednostki oraz przedstawiciele władz gminnych i wielu lokalnych instytucji. Ceremonię uświetniła obecność Kompanii Honorowej z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, Orkiestry Reprezentacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz policjantów z Grupy Rekonstrukcyjnej z Krosna. 
 
Upamiętnienie rozpoczęła Msza Św. w kolbuszowskiej Kolegiacie z udziałem pocztów sztandarowych oraz policyjnej orkiestry reprezentacyjnej. Nabożeństwu przewodniczył ks. wicedziekan Lucjan Szumierz. Następnie delegacje wraz z przedstawicielami rodziny poległego funkcjonariusza udały się na cmentarz parafialny, gdzie złożono urnę z ziemią z Miednoje na rodzinnym grobie. Ziemię z grobów zamordowanych na Wschodzie  przywieźli motocykliści ze Stowarzyszenia Motocyklistów "Patria".
 
Dalsza część uroczystości odbyła się na rynku miejskim w Kolbuszowej, gdzie Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. dr Krzysztof Pobuta dokonał przeglądu pododdziałów i powitał przybyłych gości. Okolicznościowe przemówienia wygłosili m.in.  Burmistrz Kolbuszowej i Starosta Kolbuszowski, członek rodziny oraz Prezes Warszawskiego Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939 r." Michał Krzysztof Wykowski. Odczytano list, jaki z tej okazji skierował Marszałek Sejmu RP.
 
Laudację na cześć zamordowanych - aspiranta Policji Państwowej Jana Ozimka i jego syna Stanisława, odczytała dr Ewa Kowalska – kierownik Muzeum Katyńskiego w Warszawie. Uroczystość prowadził insp. Sławomir Cisowski z Komendy Stołecznej Policji. 
 
Następnie członkowie rodziny zamordowanych i przedstawiciele władz uroczyście posadzili „Dąb Pamięci”, po którym nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej i złożenie kwiatów. Zaproszeni goście i mieszkańcy Kolbuszowej mogli obejrzeć także wystawę upamiętniającą zbrodnię katyńską „Ostaszków-Twer-Miednoje” oraz wpisać się do pamiątkowej księgi, która zostanie przekazana Regionalnemu Towarzystwu Kultury im. J.Goslara w Kolbuszowej. Uroczystość patriotyczną zakończyła defilada policjantów z Kompanii Honorowej i Orkiestry Reprezentacyjnej.  Zaproszeni goście mogli obejrzeć występem uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kolbuszowej przygotowanych przez Jarosława Mazura.

Wystawę będzie można obejrzeć jeszcze przez najbliższy tydzień w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej. 
 
Aspirant Policji Państwowej Jan Ozimek urodził się w 1894 r w Kolbuszowej. Pracował m.in. w Posterunku Policji w Oszmianie (dawne woj. wileńskie). Po wybuchu wojny, we wrześniu 1939 r. wraz z 17-letnim synem Stanisławem został zatrzymany przez wojska radzieckie, a następnie przewieziony do obozu w Ostaszkowie. W 1940 r. obydwaj zostali rozstrzelani przez NKWD. Spoczywają na Polskim Cmentarzu w Miednoje. Stanisław, 17-letni syn Jana, uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Oszmianie, mógł opuścić obóz, ale pozostał z ojcem do końca. 
  
„Dąb Pamięci” to symbol – żywy pomnik, który według zasady ma upamiętniać konkretną osobę zamordowaną przez NKWD. Więcej o tej inicjatywie oraz o programie „Katyń…ocalić od zapomnienia” na stronie http://www.katyn-pamietam.pl/

(KWP w Rzeszowie / ms)

  • W Kolbuszowej posadzono "Dąb Pamięci" #1
  • W Kolbuszowej posadzono "Dąb Pamięci" #2
  • W Kolbuszowej posadzono "Dąb Pamięci" #3
  • W Kolbuszowej posadzono "Dąb Pamięci" #4
  • W Kolbuszowej posadzono "Dąb Pamięci" #5
  • W Kolbuszowej posadzono "Dąb Pamięci" #6
Powrót na górę strony