Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„III Ogólnopolska Liga Strzelecka Funkcjonariuszy i Żołnierzy pod Honorowym Patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji”

Data publikacji 16.05.2016

19 maja rozpoczyna się ROZPOCZYNA SIĘ „III Ogólnopolska Liga Strzelecka Funkcjonariuszy i Żołnierzy pod Honorowym Patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji”. Podobnie jak w roku ubiegłym, Gabinet Komendanta Głównego Policji jest organizatorem tego wydarzenia.

W trzeciej edycji zawodów swój udział zadeklarowali funkcjonariusze i żołnierze niemal wszystkich formacji. Idea, jaka przyświeca organizatorom przedsięwzięcia to popularyzacja sportu strzeleckiego, doskonalenie umiejętności strzeleckich funkcjonariuszy i żołnierzy, konsolidacja środowisk strzeleckich służb mundurowych, wymiana informacji z zakresu dydaktyki strzelania i technik strzeleckich.

Zawody trzeciej edycji „Ogólnopolskiej Ligi Strzeleckiej Funkcjonariuszy i Żołnierzy pod Honorowym Patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji” organizowane będą w trzech etapach. Pierwsza tura zawodów odbędzie się 19 maja br. na strzelnicy kulowej Komendy Głównej Policji przy ul. Iwickiej 14 w Warszawie.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami gospodarzem pierwszej tury zawodów będzie Komendant Główny Policji. Druga tura zostanie zorganizowana 22 września br. na strzelnicy Biura Ochrony Rządu w Raduczu, a gospodarzem będzie Szef Biura Ochrony Rządu. Natomiast zawody trzeciej tury zostaną przeprowadzone 24 listopada br. ponownie na strzelnicy kulowej Komendy Głównej Policji przy ul. Iwickiej 14 w Warszawie, zaś gospodarzem zawodów będzie Komendant Główny Straży Granicznej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w „III Ogólnopolskiej Lidze Strzeleckiej Funkcjonariuszy i Żołnierzy pod Honorowym Patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji”.

Zgłoszenie do udziału w zawodach wraz z nazwiskami zawodników należy przesłać na adres: Gabinet Komendanta Głównego Policji ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa, fax.: (0-22) 601-19-04 lub e-mail: gp.gabinetkgp@policja.gov.pl.

KGP / ig

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony