Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

44. Europejska Konferencja Regionalna

W Pradze, w Republice Czeskiej, dobiegają końca obrady 44. Europejskiej Konferencji Regionalnej Interpolu - corocznego forum, którego celem jest przedyskutowanie polityki oraz aspektów strategicznych tej międzynarodowej organizacji, istotnych dla działalności i zadań organów ścigania europejskich krajów członkowskich w zakresie zwalczania przestępczości.

Konferencja rozpoczęła się w środę, 18 maja b.r. Wzięło w niej udział 168 delegatów, wysokich rangą przedstawicieli 56 państw oraz 20 organizacji międzynarodowych.

Polskę reprezentowała 3-osobowa delegacja, której przewodniczył nadinsp. dr Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji

W trakcie konferencji omówiono między innymi  kwestie takie jak:

  • efektywna współpraca organów ścigania w regionie europejskim, wobec globalnych zmian w zakresie bezpieczeństwa w Europie
  • wzmocnienie zarządzania granicami, kontrola dróg przemytu migrantów,  walka z zagranicznymi bojownikami terrorystycznymi z wykorzystaniem narzędzi oferowanych przez Interpol, zwłaszcza jego baz danych dot. poszukiwanych osób oraz  skradzionych lub utraconych paszportów
  • zwalczanie zorganizowanej przestępczości narkotykowej.

(BMWP KGP / ms)

  • polska delegacja
  • 44 Europejska Konferencja Regionalna
  • 44 Europejska Konferencja Regionalna
Powrót na górę strony