Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczyste otwarcie Komisariatu Policji I w Zabrzu

Komisariat Policji I w Zabrzu został uroczyście oddany do użytku po remoncie. W przecięciu symbolicznej wstęgi uczestniczył Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn wraz z szefem logistyki śląskiego garnizonu Policji insp. Piotrem Kucią. Oprócz kadry kierowniczej garnizonu śląskiego, w wydarzeniu udział wzięły władze samorządowe, przedstawiciele służb mundurowych, związków zawodowych, podmioty, które wsparły inwestycję oraz przedstawiciele instytucji współpracujących z Policją.

Komisariat Policji I w Zabrzu dołączył do innych obiektów w całym kraju, wyremontowanych w ramach ogólnopolskiego Programu standaryzacji i modernizacji jednostek Policji. Prace remontowe w budynku komisariatu rozpoczęły się w 2013 roku. Obejmowały one między innymi termoizolację piwnic, ocieplanie całego budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, wymianę posadzek, remont ścian wewnętrznych i sufitów oraz remont i renowację elewacji frontowej i bocznej komisariatu. Pojawiły się nowe elementy identyfikacji wizualnej, w tym logo i tablice informacyjne. Takiej inwestycji budynek nie przechodził od początku swojego funkcjonowania, a został wybudowany w latach 90-tych XIX wieku. Prace zakończyły się w grudniu 2015 roku. Koszt remontu i termomodernizacji obiektu wyniósł 3.342.517 złotych.

Uroczystego otwarcia budynku dokonał Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn, w obecności Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu insp. Dariusza Wesołowskiego oraz Prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki–Szulik, a także przedstawicieli władz samorządowych, kadry kierowniczej garnizonu śląskiego oraz zaproszonych gości. W czasie przemówienia Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji skierował do zgromadzonych słowa uznania i gratulacje. Podziękował też władzom Zabrza za wsparcie, a policjantom i pracownikom cywilnym życzył zadowolenia z nowych warunków, w jakich codziennie będą służyć społeczeństwu.

Komendant Miejski Policji w Zabrzu przedstawił historię budynku, w którym przez ostatnie lata prowadzono prace remontowo – modernizacyjne, mające na celu nie tylko poprawę warunków pracy policjantów, ale przede wszystkim zwiększenie jakości obsługi obywateli. W swoim przemówieniu podkreślił szczególnie współpracę z samorządem lokalnym, który finansowo wsparł przedsięwzięcie. Na zakończenie szef zabrzańskiej policji podziękował wszystkim podmiotom, które wsparły tę inwestycję, a także policjantom i pracownikom cywilnym za zaangażowanie, niezbędne w czasie procesu modernizacji.

(KWP w Katowicach / ms)
 

  • Uroczyste otwarcie Komisariatu Policji I w Zabrzu #1
  • Uroczyste otwarcie Komisariatu Policji I w Zabrzu #2
  • Uroczyste otwarcie Komisariatu Policji I w Zabrzu #3
  • Uroczyste otwarcie Komisariatu Policji I w Zabrzu #4
  • Uroczyste otwarcie Komisariatu Policji I w Zabrzu #5
  • Uroczyste otwarcie Komisariatu Policji I w Zabrzu #6
  • Uroczyste otwarcie Komisariatu Policji I w Zabrzu #7
  • Uroczyste otwarcie Komisariatu Policji I w Zabrzu #8
  • Uroczyste otwarcie Komisariatu Policji I w Zabrzu #9

Film Uroczyste otwarcie Komisariatu Policji I w Zabrzu

Pobierz plik Uroczyste otwarcie Komisariatu Policji I w Zabrzu (format mp4 - rozmiar 8.76 MB)

Powrót na górę strony