Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt ISEC MOCG – zwalczanie przestępczości mobilnych, zorganizowanych grup przestępczych z rejonu Morza Bałtyckiego, w tym grup rosyjskojęzycznych

Data publikacji 02.06.2016

Mł. insp. Mariusz Kudela, zastępca komendanta CBŚP reprezentował policję podczas konferencji zamknięcia projektu ISEC MOCG w Hadze. Projekt dotyczył współdziałania różnych służb z Niemiec, Francji, Litwy i Polski (wiodące), a także innych krajów pod kątem zwalczania zorganizowanych grup przestępczych, trudniących się przede wszystkich kradzieżami luksusowych samochodów i maszyn rolniczych oraz budowlanych. Projekt był wspierany przez Europol.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 stycznia 2014 roku. Przewidziany był na dwa lata i okazał się sukcesem, w związku z czym przedłużony został do 31 maja 2016 roku.

Strona polska przystąpiła do tej inicjatywy na podstawie pisemnej deklaracji partnerstwa podpisanej przez Komendanta Głównego Policji. Z uwagi na przedmiot zainteresowania  - zwalczanie niezgodnej z prawem działalności mobilnych, zorganizowanych grup przestępczych w wymiarze międzynarodowym do udziału w projekcie wyznaczono ówczesne Centralne Biuro Śledcze Komendy Głównej Policji (obecnie Centralne Biuro Śledcze Policji). Ze strony polskiej głównym beneficjentem – uczestnikiem była Policja. Przedstawiciel CBŚP nadkom. Jacek Tomaszewski był jednym z członków komitetu sterującego, miał więc realny wpływ na działania podejmowane w ramach tej  inicjatywy wraz z funkcjonariuszem niemieckiej BKA, litewskiej policji kryminalnej i francuskiej żandarmerii.  W niewielkim stopniu w przedsięwzięcie zaangażowane były również Straż Graniczna i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Projekt skupiony był na rozpoznaniu, zwalczaniu i zapobieganiu szeroko rozumianej zorganizowanej przestępczości samochodowej. Przy czym chodziło nie tylko o kradzieże pojazdów osobowych, w szczególności luksusowych, ale zajęto się również kradzieżami maszyn budowlanych i rolniczych.

Wymierne korzyści dla polskiej Policji objęły między innymi: możliwość dostępu do środków finansowych na potrzeby spotkań operacyjnych ( w trakcie trwania projektu polscy oficerowie wielokrotnie wyjeżdżali za granicę w celu pracy przy konkretnych sprawach z wątkami międzynarodowymi). Funkcjonariusze zyskali możliwość wykorzystania nadajników GPS zakupionych w ramach projektu i dostęp do szerokiego wsparcia EUROPOLU. Inne korzyści to ustalenie szybkich kanałów wymiany informacji, osobiste poznanie partnerów we współpracy międzynarodowej i wypracowanie wielu dobrych praktyk we współpracy na poziomie międzynarodowym.

Uczestnicy biorący udział w projekcie zlikwidowali kilkanaście dużych, wyspecjalizowanych, mobilnych, międzynarodowych grup przestępczych. Dzięki temu odzyskano setki skradzionych pojazdów.

Liczbę skradzionych samochodów uczestnicy projektu oszacowali na ponad 910. Ich wartość liczona jest na 65 milionów euro. Służby ustaliły 1890 osób podejrzanych o te czyny. W czasie trwania projektu wydano 575 nakazów aresztowania i zatrzymano 382 osoby. Jeśli chodzi o Polskę i działania CBŚP w ramach projektu prowadzonych było 26 spraw. Polscy funkcjonariusze odzyskali 441 pojazdów o wartości ponad 5 milionów euro. W sumie policjanci CBŚP zatrzymali 295 podejrzanych o opisywane przestępstwa.

Na gruncie polskim na uwagę zasługuje fakt upowszechnienia się w Polsce instytucji tzw. wspólnych zespołów dochodzeniowo – śledczych ( większości z partnerami z Niemiec), których w trakcie trwania projektu było 4.

Sukces projektu nie umknął uwadze instytucji europejskich, partnerów międzynarodowych i kierownictwu polskiej Policji oraz Centralnego Biura Śledczego Policji. Efektem tego jest jego kontynuacja, pod inną już nazwą – Projekt LIMES, planowany na 1 stycznia 2017 roku. Podobnie jak w przypadku poprzedniego skupi się na tym samym obszarze przestępczości i podobnie jak w poprzednim przypadku jego inicjatorem jest strona niemiecka. Strona polska jest w nim partnerem kluczowym, a reprezentować ją będzie również Centralne Biuro Śledcze Policji. Jest to o tyle istotne, że zapewni ciągłość i stabilność działań podejmowanych wspólnie z uczestnikami projektu.

(CBŚP / ms)

Film Projekt ISEC MOCG – Zwalczanie przestępczości mobilnych, zorganizowanych grup przestępczych z rejonu Morza Bałtyckiego, w tym grup rosyjskojęzycznych

Pobierz plik Projekt ISEC MOCG – Zwalczanie przestępczości mobilnych, zorganizowanych grup przestępczych z rejonu Morza Bałtyckiego, w tym grup rosyjskojęzycznych (format mp4 - rozmiar 7.83 MB)

Powrót na górę strony