Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie dla sędziów i prokuratorów z państw Unii Europejskiej

Data publikacji 10.06.2016

Funkcjonariusze i pracownicy Biura Międzynarodowej Współpracy Policji przeprowadzili szkolenie dla grupy prokuratorów i sędziów z państw Unii Europejskiej na temat międzynarodowej współpracy polskiej Policji. Jest to już kolejne tego rodzaju przedsięwzięcie, o którego zorganizowanie zwróciła się do Komendanta Głównego Policji, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, uczestnicząca w programie wymiany stażowej w ramach projektu realizowanego przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (European Judicial Training Network - EJTN) zrzeszającą instytucje odpowiedzialne za szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości na obszarze Unii Europejskiej.

Uczestnikom 1,5 godzinnego szkolenia, ktore odbyło się 10 czerwca br.,  zostały zaprezentowane podstawowe informacje dotyczące działalności Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP oraz wymiany informacji kryminalnych z partnerami zagranicznymi, z wykorzystaniem kanałów: Interpolu, Europolu i SIS.

Współpraca w powyższym zakresie z Krajową  Szkołą Sądownictwa i Prokuratury realizowana jest od 2014 roku. Strona merytoryczna przeprowadzanych przez BMWP KGP szkoleń  jest bardzo dobrze oceniana zarówno przez uczestniczących w nich sędziów i prokuratorów jak i  Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej KSSiP.

(BMWP KGP / mw)

Powrót na górę strony