Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie inaugurujące program pilotażowy dotyczący „Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce”

W Starostwie Powiatowym w Pruszkowie odbyło się spotkanie inaugurujące pilotażowy program dotyczący „Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce”. Ogólne zasady działania programu omówili Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendant Główny Policji i szef Biura Prewencji KGP. Program, który będzie obejmował całą Polskę, pilotażowo zostanie uruchomiony w województwie podlaskim, pomorskim i w garnizonie stołecznym.

W spotkaniu, którego gospodarzem był Starosta Pruszkowski Pan Maksym Gołoś, udział wzięli m.in. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Błaszczak, Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, Komendant Stołeczny Policji insp. Robert Żebrowski, Wojewoda Mazowiecki Pan Zdzisław Sipiera i Dyrektor Biura Prewencji KGP mł. insp. Dariusz Minkiewicz.

Minister SWiA mówił o powstaniu interaktywnej mapy, na której mieszkańcy będą mogli nanosić swoje uwagi dotyczące zagrożeń. - Ważne jest to, żebyśmy wspólnie wzięli odpowiedzialność za nasze bezpieczeństwo – podkreślił pan Minister. Komendant Główny Policji i Dyrektor Biura Prewencji KGP zaprezentowali założenia krajowej mapy zagrożeń i bezpieczeństwa. Program, który obejmował będzie całą Polskę, pilotażowo zostanie uruchomiony w województwie podlaskim, pomorskim i w garnizonie stołecznym.

Mapa zagrożeń powstała przy aktywnym udziale lokalnych społeczności. W debatach i konsultacjach wzięło udział ponad 200 tys. obywateli. W tym czasie odbyło się blisko 12 tys. spotkań. Spotkania były organizowane przez poszczególne jednostki policji pod nadzorem KGP i uczestniczyli w nich m.in. samorządowcy, przedstawiciele różnych stowarzyszeń, inicjatyw społecznych, szkół, a także przedstawiciele pozostałych służb mundurowych.

Mapy zostały opracowane w oparciu o informacje własne policji, czyli m.in. statystyki policyjne, a także na podstawie informacji przekazanych przez podmioty biorące udział w konsultacjach społecznych oraz w oparciu o wyniki badań opinii publicznej oraz informacje różnych instytucji.

Warto podkreślić, że obywatele, będą mieli możliwość aktualizacji informacji na mapie. Za pomocą interaktywnej strony obywatele będą mogli przekazywać informacje o zagrożeniach, także anonimowo, występujących w ich okolicy. Następnie policja będzie te sygnały weryfikować. Jeśli informacje okażą się prawdziwe, policja wprowadzi je wprost na mapy. Dzięki temu rozwiązaniu na mapach znajdą się bardziej szczegółowe informacje, dotyczące również niższych szczebli podziału terytorialnego, w tym dzielnic, osiedli.

Na mapie znajdą się informacje m.in. o przestępstwach najbardziej dokuczliwych społecznie: kradzież cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem, rozbój, uszkodzenie rzeczy, wymuszenie, bójka, pobicie, uszczerbek na zdrowiu, oszustwo na wnuczka i na policjanta oraz przestępstwa na tle seksualnym, przestępstwa narkotykowe związane z posiadaniem i udzielaniem innej osobie środków odurzających lub substancji psychotropowych, przestępczość nieletnich, uwzględnione zostaną wybrane kategorie przestępstw gospodarczych, informacje o zagrożeniach w ruchu drogowym i wypadkach drogowych.

(mw, MSWiA/ zdjęcia: Biuro Komunikacji Społecznej KGP)

  • Spotkanie inaugurujące program dotyczący „Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce”
  • Spotkanie inaugurujące program dotyczący „Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce”
  • Spotkanie inaugurujące program dotyczący „Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce”
  • Spotkanie inaugurujące program dotyczący „Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce”
  • Spotkanie inaugurujące program dotyczący „Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce”
Powrót na górę strony