Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja „Komunikacja społeczna – szanse, relacje i zagrożenia”

Data publikacji 19.06.2016

Ujednolicenie standardów wystąpień publicznych przed zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży było motywem przewodnim zorganizowanego pod hasłem „Komunikacja społeczna – szanse, relacje i zagrożenia” spotkania rzeczników prasowych oraz naczelników wydziałów komunikacji społecznej komend wojewódzkich i szkół Policji.

Dwudniowe spotkanie zakończyło się konferencją naukową, zorganizowaną przez Biuro Komunikacji Społecznej KGP, na której uczestnicy mieli okazję do wymiany poglądów i doświadczeń w zakresie komunikacji prowadzonej za pośrednictwem mediów i jej wpływu na wizerunek instytucji. Podczas konferencji omówiono ogólne zasady kreowania polityki informacyjnej w Policji, także w kontekście zbliżających się wydarzeń o charakterze międzynarodowym.

- Oprócz obowiązku dbania o bezpieczeństwo społeczeństwa, mamy także obowiązek dzielenia się z nim informacją. Właściwe budowanie relacji i właściwy przekaz informacji  może spowodować albo eskalację napięcia albo poczucie bezpieczeństwa – powiedział w swoim przemówieniu insp. Andrzej Szymczyk, I zastępca komendanta głównego Policji.

W trakcie konferencji ks. dr hab. Andrzej Adamski, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie omówił podstawowe zasady komunikacji w sytuacjach kryzysowych, a dr Karina Szafrańska z Pedagogium WSNS w Warszawie przedstawiła najczęściej popełniane błędy językowe. O potrzebie strategii działań komunikacyjnych w perspektywie bezpieczeństwa międzykulturowego opowiadał dr hab. Leszek Korporowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a o tym, czego oczekują od nas media mówił dyrektor Katolickiego Radia Podlasie ks. Andrzej Sochal. Modele i style komunikacji przedstawiła Ewa Małachowska, przewodnicząca Polskiego Związku Logopedów, a ewaluację komunikacji społecznej dr Sylwia Jaskuła z Collegium Civitas w Warszawie. Prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka z Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej mówiła o komunikacji społecznej w kontekście szans, relacji i zagrożeń. System informatyczny wspomagający proces komunikacji w polskiej Policji omówiła Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej podinsp. Iwona Klonowska oraz nadkom. dr Dominik Hryszkiewicz z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Konferencję zakończyła Karolina Pokorowska, dyrektor zarządzająca w Karpeno Prime PR Solution opowiadając o komunikacji społecznej we współczesnym świecie.

KGP / hs/ar

 • Prelegenci Konferencji pn. „Komunikacja społeczna – szanse, relacje i zagrożenia”
 • Prelegenci Konferencji pn. „Komunikacja społeczna – szanse, relacje i zagrożenia”
 • Prelegenci Konferencji pn. „Komunikacja społeczna – szanse, relacje i zagrożenia”
 • Prelegenci Konferencji pn. „Komunikacja społeczna – szanse, relacje i zagrożenia”
 • Prelegenci Konferencji pn. „Komunikacja społeczna – szanse, relacje i zagrożenia”
 • Prelegenci Konferencji pn. „Komunikacja społeczna – szanse, relacje i zagrożenia”
 • Prelegenci Konferencji pn. „Komunikacja społeczna – szanse, relacje i zagrożenia”
 • Prelegenci Konferencji pn. „Komunikacja społeczna – szanse, relacje i zagrożenia”
 • Uczestnicy Konferencji pn. „Komunikacja społeczna – szanse, relacje i zagrożenia”
 • Uczestnicy Konferencji pn. „Komunikacja społeczna – szanse, relacje i zagrożenia”
 • Uczestnicy Konferencji pn. „Komunikacja społeczna – szanse, relacje i zagrożenia”
Powrót na górę strony