Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podpisanie porozumienia dotyczącego utworzenia Zachodniopomorskiej Rady Prewencyjnej

Data publikacji 01.07.2016

Dzisiaj w Sali Konferencyjnej KWP w Szczecinie zostało podpisane porozumienie dotyczące utworzenia Zachodniopomorskiej Rady Prewencyjnej. Wojewoda Zachodniopomorski, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie i przedstawiciele Zachodniopomorskich Uczelni Wyższych i organizacji pozarządowych w ramach podpisanej umowy wspólnie będą podejmować inicjatywy dotyczące zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz innych zjawisk patologicznych mających wpływ na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów naszego województwa.

Porozumienie podpisane zostało pomiędzy 13 podmiotami. Chęć współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w naszym województwie wyrazili: Wojewoda Zachodniopomorski, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie oraz Rektorzy Uniwersytetu Szczecińskiego, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Politechniki Koszalińskiej, Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum, Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie, Koszalińskiej Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych, Dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie i Prezes Stowarzyszenia " SOS dla Rodziny" w Szczecinie.

Zachodniopomorska Rada Prewencyjna ma być społecznym zespołem doradców powołanych przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Głównym jej celem jest naukowe, techniczne i merytoryczne wsparcie wszelkich działań, ukierunkowanych na wspólne zapobieganie sytuacjom zagrażającym bezpieczeństwu mieszkańców i turystów odwiedzających region województwa zachodniopomorskiego. Rada działać będzie w obszarze zagadnień związanych z inspirowaniem inicjatyw profilaktycznych związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, technicznym wsparciem inicjatyw zapobiegających popełnianiu przestępstw lub wykroczeń a także realizacji przedsięwzięć badawczych w obszarze analizy zagrożeń i społecznego poczucia bezpieczeństwa. Jej celem jest kreowanie polityki doboru działań i inicjatyw prewencyjnych oraz tworzenie i realizowanie programów profilaktycznych uwzględniających społeczne oczekiwania w sferze bezpieczeństwa i wspieranie działań ukierunkowanych na wspólne zapobieganie niepożądanym sytuacjom w naszym regionie.

Przewodniczącym Zachodniopomorskiej Rady Prewencyjnej  jest Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie  a jej siedziba mieści się w KWP w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 47. Członkowie Rady pracować będą w czterech zespołach roboczych zajmujących się: obszarem edukacyjnym i nowatorskimi rozwiązaniami w dziedzinie bezpieczeństwa, finansowym wsparcia Rady, programów prewencyjnych i analityczno - badawczym.

(KWP Szczecin / mm)

  • Podpisanie porozumienia dotyczącego utworzenia Zachodniopomorskiej Rady Prewencyjnej
  • Podpisanie porozumienia dotyczącego utworzenia Zachodniopomorskiej Rady Prewencyjnej
  • członkowie Zachodniopomorskiej Rady Prewencyjnej
Powrót na górę strony