Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie z zakresu modelowania zachowań zbiorowisk ludzkich

Data publikacji 12.07.2016

W pierwszych dniach lipca br. ruszyły szkolenia głównie policjantów prewencji garnizonu małopolskiego z zakresu modelowania zachowań zbiorowisk ludzkich dla funkcjonariuszy, którzy będą brali udział w zabezpieczaniu Światowych Dni Młodzieży. Szkolenia mają dać funkcjonariuszom odpowiednie narzędzia psychologiczne do zapanowania nad tłumem.

Podczas tych zajęć funkcjonariusze zapoznają się z różnicami i podobieństwami zgromadzenia i tłumu. Są szkoleni jak zapobiegać panice oraz jakie działania należy podjąć, kiedy już do niej dojdzie. Ważnym elementem ćwiczeń  jest również instruktaż dotyczący sposobów rozpoznawania i rozwiązywania konfliktów w grupie. Duży nacisk przykładany jest do komunikacji werbalnej i niewerbalnej, a także do języka perswazji podczas działań.

Policjanci biorący udział w warsztatach zapoznają się nie tylko z teorią.Muszą poradzić sobie z rozwiązaniem problemu podczas tzw. scenek, czyli symulowanych sytuacji, które mogą wydarzyć się w tłumie.

Szkolenia prowadzą wykładowcy ze Szkoły Policji w Katowicach oraz negocjator policyjny z Małopolski. 

(KWP w Krakowie / mw)

Powrót na górę strony