Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wojewódzkie obchody Święta Policji w Krasnymstawie

Data publikacji 13.07.2016

97 Wojewódzkie Obchody Święta Policji odbyły się dziś w Krasnymstawie. Uroczystości miały szczególny charakter, ponieważ połączone były z nadaniem sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w tym mieście. Wręczone zostały także odznaczenia państwowe, resortowe i akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. W uroczystościach udział wziął Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk.

24 lipca  1919 roku powołano Policję Państwową, która miała stać na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego w II Rzeczypospolitej. Nawiązując do tradycji Policji Państwowej, w lipcu 1995 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 24 lipca – Świętem Policji. W tym roku obchodzimy 97 rocznicę powstania polskiej Policji. Wojewódzkie obchody tego święta w lubelskim garnizonie odbyły się dziś w Krasnymstawie.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 12.00 mszą świętą odprawioną w intencji funkcjonariuszy w Kościele p.w. Św. Franciszka Ksawerego, którą celebrował JE ks. bp. Ryszard Karpiński - biskup senior archidiecezji lubelskiej.

Po zakończonym nabożeństwie obchody przeniosły się na Plac 3 Maja. W uroczystym apelu uczestniczył Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk, Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Paweł Dobrodziej wraz z kadrą kierowniczą lubelskiego garnizonu Policji, Wojewoda Lubelski  Przemysław Czarnek, Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, a także pozostali przedstawiciele władz rządowych, samorządowych, służb mundurowych, duchowieństwa, instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa państwa i  związków zawodowych.

Przybyłych gości powitał szef lubelskiego garnizonu Policji insp. Paweł Dobrodziej. Po złożeniu meldunku Komendantowi Głównemu Policji nastąpiła ceremonia nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Krasnymstawie. Z rąk Komendanta Głównego Policji – insp. Jarosława Szymczyka sztandar odebrał z zachowaniem ceremoniału Komendant Powiatowy Policji w Krasnymstawie podinsp. Mariusz Kołtun.

Sztandar został ufundowany przez władze miasta, gmin oraz powiatu, zaś jego otrzymanie to symbol poparcia i zaufania społecznego.  Jest to jednocześnie wyjątkowy dowód zaufania dla policjantów i uznanie dla ich ciężkiej służby. Gwoździe w drzewce sztandaru wbili goście honorowi, którzy złożyli podpisy w księdze sztandaru.

Podczas dzisiejszego święta przyznano także odznaczenia państwowe, resortowe i akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. W garnizonie lubelskim nominacje na wyższe stopnie policyjne otrzymało 1156 funkcjonariuszy. W korpusie oficerów starszych awansowało 28 policjantów, w korpusie oficerów młodszych 37 funkcjonariuszy. W korpusie aspirantów awanse przyznano 522 policjantom, w korpusie podoficerów – 471, zaś szeregowych – 38.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 39  funkcjonariuszy i 4 pracowników Policji odznaczonych zostało brązowymi, srebrnymi i złotymi Medalami "Za Długoletnią Służbę". Medal ten przyznawany jest jako nagroda za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Z kolei w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyróżnił Odznaką „Zasłużony Policjant”  68 funkcjonariuszy.

Z kolei Medalem „Za zasługi dla Policji” odznaczony został Pan Józef Ćwikliński – Przewodniczący Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Pracowników Policji.

Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek w 97 rocznicę powstania Policji podziękował za bezpieczeństwo w aspekcie wewnętrznym: „…Bez poczucia bezpieczeństwa człowiek nie jest w stanie rozwijać się i budować dobra społecznego. Tu możemy to robić dzięki Państwa ofiarnej służbie, profesjonalizmowi, oddaniu, wierności Ojczyźnie oraz tym wartościom, które widnieją dziś na policyjnym sztandarze…”.

Życzenia funkcjonariuszom Policji złożył także Starosta Krasnostawski Janusz Szpak, a jednocześnie przewodniczący Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie.

Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk pogratulował krasnostawskim policjanntom wysokiej oceny i zaufania ze strony społeczeństwa, czego dowodem jest otrzymanie sztandaru.  „…Odebraliście dziś niezwykle ważny symbol, jakim jest sztandar. Jest to wyraz szacunku, uznania i honoru. Ten sztandar nakłada na Was jeszcze większe zobowiązania. Każdego dnia musicie udowadniać, że jesteście godni noszenia państwowych symboli na nich umieszczonych. To wielki kredyt zaufania od społeczeństwa, ale jestem przekonany o tym, że Wy ten kredyt spłacicie z nawiązką…”. Komendant pogratulował wszystkim funkcjonariuszom odznaczeń i awansów.

Ponadto generał  złożył funkcjonariuszom najserdeczniejsze życzenia: „…Życzę ogromnej satysfakcji z codziennej pracy płynącej nie z policyjnych statystyk i tabelek, ale z głosów tych, dla których codziennie ten mundur zakładamy…”

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie podziękował policjantom za odpowiedzialną, rzetelną i pełną profesjonalizmu służbę. „…Nasza praca jest trudna, pełna poświęceń, wyrzeczeń i ryzyka. Służba w Policji to coś znacznie więcej niż polecenia i ustawowe przestrzeganie prawa. To trud i niedogodności…” – powiedział komendant. „…Wierzę, że Wasz wysiłek znajdzie uznanie nie tylko w oczach przełożonych i współpracowników, ale również społeczeństwa…” – dodał szef lubelskich funkcjonariuszy.

Dzisiejsze uroczystości uświetniła defilada kompanii honorowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, Batalionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady w Lublinie.  Na koniec wysłuchano koncertu w wykonaniu orkiestry reprezentacyjnej Komendy Głównej Policji.

Po głównych uroczystościach dla mieszkańców miasta przygotowano pokaz policyjnego sprzętu. Można było obejrzeć radiowozy i motocykle oraz specjalistyczne wyposażenie lubelskich pirotechników z Sekcji Antyterrorystycznej KWP w Lublinie.

(KWP w Lublinie / mw)

 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w Krasnymstawie
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w Krasnymstawie
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w Krasnymstawie
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w Krasnymstawie
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w Krasnymstawie
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w Krasnymstawie
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w Krasnymstawie
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w Krasnymstawie
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w Krasnymstawie
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w Krasnymstawie
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w Krasnymstawie
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w Krasnymstawie

Film Wojewódzkie obchody Święta Policji w Krasnymstawie

Pobierz plik Wojewódzkie obchody Święta Policji w Krasnymstawie (format mp4 - rozmiar 30.25 MB)

Film Wojewódzkie obchody Święta Policji w Krasnymstawie

Pobierz plik Wojewódzkie obchody Święta Policji w Krasnymstawie (format mp4 - rozmiar 29.17 MB)

Film Wojewódzkie obchody Święta Policji w Krasnymstawie

Pobierz plik Wojewódzkie obchody Święta Policji w Krasnymstawie (format mp4 - rozmiar 17.52 MB)

Powrót na górę strony