Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Policjant, który mi pomógł"

Data publikacji 16.07.2016

„(...) Polska jest lepszym krajem a dzieje się to dzięki takim ludziom jak [Ci laureaci konkursu]. Ludzi, którzy wierzą w znaczenie swojej pracy, która wcale nie jest łatwa ... Jesteśmy winni takim ludziom podziękowania i szacunek (...)”.

Zacytowany powyżej fragment jednego ze zgłoszeń do konkursu „Policjant, który mi pomógł” pokazuje jak zaangażowanie policjantów w pomoc drugiemu człowiekowi, szczególnie temu, który doznaje przemocy od osób mu bliskich jest ważne i wpływa na ocenę służby.

Należy podkreślić, że konkurs „Policjant, który mi pomógł” jest również formą podziękowania policjantom za ich służbę, empatię i zaangażowanie, czego dowodem jest fragment cytatu z kolejnego zgłoszenia.

„(...) Konkurs „Policjant, który mi pomógł” to wspaniały pomysł podziękowania tak ofiarnemu policjantowi jak [Ci tu dzisiaj wyróżnieni], którzy swoją życiową postawą bez wahania ratują ludzkie życie”.

Od kilku lat wyróżnienie policjantów - laureatów konkursu „Policjant, który mi pomógł” wpisane jest w Centralne Obchody Święta Policji. Do udziału w uroczystościach Komendant Główny Policji zaprasza laureatów konkursu wraz z bezpośrednimi przełożonymi. Podczas Centralnych Obchodów Święta Policji wskazać należy na dwa bardzo istotne elementy z perspektywy wyróżnienia laureatów konkursu „Policjant, który mi pomógł”. Pierwszy, to spotkanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji z laureatami konkursu i ich przełożonymi. Drugi, to udział w uroczystościach na pl. Piłsudskiego w Warszawie.

Spotkanie Kierownictwa Ministrstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji z laureatami konkursu i ich przełożonymi odbyło się w dniu 15 lipca 2016 r. w Komendzie Głównej Policji przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie. W spotkaniu uczestniczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński, Komendant Główny Policji nsdinsp. dr Jarosław Szymczyk oraz Pani Renata Durda Kierowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie IPZ „Niebieska Linia” - organizator konkursu. Ponadto, w spotkaniu udział wzięli I Zastępca Komendanta Głównego Policji mł. insp. Andrzej Szymczyk, Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Helena Michalak, Komendanci Wojewódzcy Policji z garnizonów, w których służbę pełnią tego roczni laureaci konkursu. Z ramienia Biura Prewencji KGP spotkanie prowadził mł. insp. Dariusz Minkiewicz Dyrektor Biura.

Podczas spotkania Kierowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie IPZ „Niebieska Linia” Pani Renata Durda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński i Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk pogratulowali wyróżnienia oraz podziękowali laureatom konkursu za ich postawę skierowaną na drugiego człowieka, za ich wrażliwość na krzywdę ludzką i empatię. Ponadto, laureaci konkursu zostali wyróżnienia przez Komendanta Głównego Policji nagrodą motywacyjną w formie pieniężnej oraz otrzymali pamiątkowe znaczki – laureata konkursu „Policjant, który mi pomógł” od Pani Renaty Durdy.

W dniu 16 lipca 2016 r. podczas uroczystości na pl. Piłsudskiego w Warszawie laureaci IX edycji konkursu „Policjant, który mi pomógł” otrzymali z rąk Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka, Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Jarosława Szymczyka oraz Kierowniczki Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Pani Renaty Durdy pamiątkowe statuetki laureata konkursu i listy gratulacyjne.

W IX edycji konkursu „Policjant, który mi pomógł” wyróżnionych zostało 5 funkcjonariuszy Policji z garnizonu dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, podkarpackiego i śląskiego.

„(...) Sprawiła, iż pomimo faktu, że spotkanie miało miejsce w KPP (...), pomimo tego że rozmawiałam z funkcjonariuszem Policji i mówiłam o moich naprawdę intymnych i wstydliwych dla mnie sprawach, uwierzyłam i rozmawiałam z kimś bliskim, komu mogę zaufać. (...)”.

Słowa nie oddadzą w pełni tego, jak ważną rolę w życiu konkretnego człowieka spełnił laureat IX edycji konkursu „Policjant, który mi pomógł”. Ale warto wczytać się w słowa osób, które w ten właśnie sposób chciały podziękować tym konkretnym policjantom.

 • st. asp. Marcin BŁAŻEJOWSKI - dzielnicowy KPP w Mielcu, KWP w Rzeszowie

(…) zakończył trwający kilkanaście lat czas przemocy w naszej rodzinie. To policjant, który nie bał się układów mojego ojca. W momencie zagrożenia życia reagował błyskawicznie, bez wahania udzielając fachowej pomocy i pomagał w trwającym procesie. (...) jest człowiekiem o wielkim, wrażliwym sercu, do każdej prowadzonej sprawy podchodzi indywidualnie, ze zrozumieniem, podejmując właściwe działania, które później przynoszą oczekiwane rezultaty (…)”.

/mieszkanka gminy Borowa/

W Policji od 12 lat. Po ukończeniu szkolenia podstawowego zawodowego swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w służbie prewencyjnej jako policjant komórki patrolowo-interwencyjnej, a od prawie 10 lat jako dzielnicowy. Dzięki pracy w terenie, zaangażowaniu oraz dużej empatii wiedział, które rodziny potrzebują pomocy oraz wiedział jak im pomóc. St. aspirant Marcin Błażejowski to człowiek godny zaufania. Zaufali mu ludzie, którzy potrzebowali i w dalszym ciągu potrzebują pomocy. Z zaangażowaniem, rzetelnością, sumiennością realizuje nałożone na niego zadania służbowe. Jest żonaty i ma dwoje dzieci. Interesuje się motoryzacją i muzyką, a wolny czas spędza jeżdżąc na rowerze.

 • sierż. sztab. Patrycja DĄBROWNA - dzielnicowa KP w Nowej Rudzie, KPP w Kłodzku, KWP we Wrocławiu

(...) sprawia, że zwykli ludzie, często przerażeni i zrezygnowani, zaczynają ponownie wierzyć, że nie są sami i że ktoś jest gotowy im bezinteresownie pomóc i że ktoś o nich dba. (…) Postawa Pani Dzielnicowej powoduje zmiany w sposobie, w jaki społeczeństwo postrzega organy prawa w Polsce. Postrzega je, jako organy, którym można ufać i nie trzeba się ich bać (...)”.

/syn mieszkanki powiatu noworudzkiego/

W Policji od 2008 roku. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w służbie prewencyjnej. Sierż. szt. Patrycja Dąbrowna z zaangażowaniem, sumiennością oraz rzetelnością realizuje powierzone zadania służbowe. Jest wrażliwa na ludzką krzywdę, cierpliwa i wysłucha każdego, kto tylko zgłosi się do niej z problemem. Potrafi zmotywować innych do działania, zmiany życia na lepsze, na życie bez przemocy. Jako dzielnicowa, oprócz wykonywania zadań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, aktywnie uczestniczy w spotkaniach z dziećmi i młodzieżą w szkołach, wykorzystując przy tym opracowane przez siebie materiały dydaktyczne. Mężatka, matka 5. letniej córki Leny. Interesuje się filmem, muzyką, a w wolnych chwilach amatorsko biega.

 • st. sierż. Adam FLORCZAK - dzielnicowy KP Iłowa, KPP w Żaganiu, KWP w Gorzowie Wielkopolskim

(...) Swoją postawą pełną życzliwości i otwartości na ludzkie problemy wzbudza zaufanie wśród mieszkańców naszej gminy. Zaangażowany jest w pomoc zarówno osobom dotkniętym przemocą jak i sprawcom stosującym przemoc. (...) wykazuje wysokie zaangażowanie przy rozwiązywaniu problemów związanych z przemocą w rodzinie. Wiedza, doświadczenie oraz jego profesjonalizm przyczyniają się do podejmowania skutecznych działań zapobiegających zjawisku przemocy jak również niwelujących jego skutki (...)”.

/Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej/

W Policji służy od 7. lat. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w służbie prewencyjnej, w ogniwie patrolowo-interwencyjnym, a od prawie 3. lat jest dzielnicowym. Jest osobą empatyczną, z zaangażowaniem, sumiennością i rzetelnością realizuje powierzone mu zadania służbowe. Jest żonaty, ma dwóch synów – 4. letniego Mikołaja i 3. miesięcznego Artura. Jego hobby jest siatkówka oraz motoryzacja i mechanika pojazdów.

 • mł. asp. Michalina LABUSEK - dzielnicowa KP III, KMP w Gliwicach, KWP w Katowicach

„(...) okazała mi duże wsparcie psychiczne, kiedy inni traktowali mnie jak osobę psychicznie chorą. Przekonała mnie, że warto żyć i trzeba walczyć o swoje. (...) Zawdzięczam jej to, że zaczęłam żyć normalnie bez strachu przed mężem i ludźmi. (...) jest bardzo życzliwą osobą i bezinteresowną. (...) Zawdzięczam jej to, że żyję, nie wiem co by się stało ze mną gdyby nie jej pomoc. Jestem szczęśliwa, że stanęła na mojej drodze życia (...)”.

/mieszkanka Gliwic/

W Policji od kwietnia 2008 roku. Po ukończeniu szkolenia podstawowego zawodowego swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w służbie prewencyjnej, w ogniwie patrolowo-interwencyjnym, a od prawie 4. lat jako dzielnicowa. Dzięki kilkuletniej pracy w terenie, zaangażowaniu oraz dużej empatii wiedziała, które rodziny potrzebują pomocy oraz wiedziała jak im pomóc. Pomaga osobom doznającym przemocy w rodzinie oraz podejmuje skuteczne działania wobec sprawców przemocy w rodzinie. Z zaangażowaniem, rzetelnością i sumiennością realizuje nałożenie zadania służbowe.

 • sierż. sztab. Małgorzata SŁABOŃ – dzielnicowa KPP w Strzelcach Opolskich, KWP w Opolu

„(...) jest osobą bardzo profesjonalną w swoich działaniach, która wie jak rozmawiać z „ofiarą”, aby ta była w stanie uwierzyć w siebie i być zdolną do jakiegokolwiek działania. (...) Zostałam potraktowana tak, że byłam w stanie uwierzyć, iż jestem „kimś wyjątkowym”, o kogo warto walczyć i że sama powinnam zacząć to robić. (...) byłam w stanie uwierzyć, iż to ja jestem „najważniejsza” i znalazł się ktoś, kto wskaże mi odpowiedni kierunek (…)”.

/mieszkanka Strzelec Opolskich/

W Policji od stycznia 2008 roku. Po ukończeniu szkolenia podstawowego zawodowego swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w służbie prewencyjnej w ogniwie patrolowo-interwencyjnym, a od ponad 5. lat jako dzielnicowa. Z zaangażowaniem, rzetelnością, sumiennością realizuje nałożone na nią zadania służbowe. Sierż. szt. Małgorzata Słaboń jest osobą empatyczną i cierpliwą, otwartą na drugiego człowieka, na jego radości i smutki. Mówi o sobie, że jest szczęśliwą mężatką oraz matką dwójki dzieci, 5. letniego Mateusza i 2. letniej Zosi. Największą przyjemność sprawia jej spędzanie czasu z rodziną i odkrywanie każdego dnia pomysłowości i kreatywności swoich dzieci. Ponadto, w wolnych chwilach lubi czytać książki oraz wyprawy rowerowe z całą rodziną.

(Biuro Prewencji KGP / mw)

 • st. asp. Marcin BŁAŻEJOWSKI
  st. asp. Marcin BŁAŻEJOWSKI
 • sierż. sztab. Patrycja DĄBROWNA
  sierż. sztab. Patrycja DĄBROWNA
 • st. sierż. Adam FLORCZAK
  st. sierż. Adam FLORCZAK
 • mł. asp. Michalina LABUSEK
  mł. asp. Michalina LABUSEK
 • sierż. sztab. Małgorzata SŁABOŃ
  sierż. sztab. Małgorzata SŁABOŃ
 • "Policjant, który mi pomógł"
 • "Policjant, który mi pomógł"
Powrót na górę strony