Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zachodniopomorskie obchody Święta Policji

Zachodniopomorskie obchody Święta Policji odbyły się w tym roku w Gryfinie. Uroczystości z okazji 97 rocznicy powstania polskiej Policji połączone zostały z otwarciem nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w tym mieście. W uroczystościach wzięli udział insp. Helena Michalak Zastępca Komendanta Głównego Policji, Wicewojewoda Zachodniopomorski - Marek Subocz, Starosta Gryfiński -Wojciech Konarski Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino- Mieczysław Sawaryn.

Niezwykle ważnym i pierwszym  momentem Obchodów Święta Policji było złożenie kwiatów przy obelisku poświęconym policjantom, którzy wierni Rzeczypospolitej, stojąc na straży bezpieczeństwa, honoru i prawa pozostali w wiecznej służbie. Kwiaty złożył Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie podinsp. Jacek Cegieła w obecności swoich zastępców oraz kadry kierowniczej KWP.

Pomniki zajmują szczególne miejsce w krajobrazie pamięci naszego narodu. "Gdy gaśnie pamięć ludzka , dalej mówią kamienie" - ta słynna myśl kardynała Stefana Wyszyńskiego najlepiej oddaje ducha pomników. Ten obelisk to symbol patriotyzmu, poświęcenia i wiecznej pamięci o tych którzy zginęli pełniąc służbę na rzecz drugiego człowieka.

Obchody rozpoczęły się mszą świętą w intencji Policji zachodniopomorskiej, która odprawiona została w Kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny przy ul. Kościelnej 30 w Gryfinie. Mszę celebrował Ks. Arcybiskp Andrzeja Dzięga Metropolita Szczecińsko-Kamieński w obecności duszpasterza Policji Zachodniopomorskiej Ks. Prałata Piotra Korduli.

W uroczystości udział wzięli insp. Helena Michalak Zastępca Komendanta Głównego Policji, Wicewojewoda Zachodniopomorski a także przedstawiciele władz samorządowych i administracji województwa zachodniopomorskiego.

Po uroczystości kościelnej poczty sztandarowe, kompania honorowa, orkiestra reprezentacyjna KWP we Wrocławiu na czele z kapelmistrzem Adamem Witiw i zaproszeni goście przemaszerowali do nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 3 H, gdzie odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby gryfińskich policjantów. W tej uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele Delegacji Policji Meklemburgii Pomorza Przedniego oraz delegacja Policji Landu Brandenburgii.

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie przy ul. Łużyckiej to  nowy budynek o powierzchni użytkowej ponad  2000 m2 wraz z  budynkami towarzyszącymi (budynek garażowy z myjnią, budynek dla psów policyjnych wraz z zapleczem ) oraz całą niezbędną infrastrukturą (przyłącza, instalacje, ciągi komunikacyjne, parkingi) i wyposażeniem.

Kubatura obiektu to ponad 8 tysięcy  metrów sześciennych. Na parterze znajdują się  pomieszczenia biurowe (pokoje dzielnicowych, pokoje przesłuchań), zespół oficera dyżurnego, policyjna izba zatrzymań, zaplecze sanitarne, pomieszczenia socjalne. Na I piętrze zaprojektowano między innymi  zespół Komendanta, sale konferencyjną, pokoje biurowe.

Nowy obiekt spełnia wszystkie obowiązujące standardy w wymiarze krajowym i europejskim. Koszt całej budowy wraz z wyposażeniem to kwota sięgająca 17 mln zl.

Obchody 97 rocznicy powstania polskiej Policji  stały się kolejną okazją do wyróżnienia i nagrodzenia za szczególne osiągnięcia  funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz wręczenia nominacji na wyższe stopnie. Uroczyste obchody były także wspaniałą sposobnością do wyrażenia podziękowań dla osób i instytucji, które na co dzień współpracują i wspierają  zachodniopomorską Policję w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa w naszym regionie.

O godz. 13:30  w sali Konferencyjnej Elektrowni Dolna Odra  odbyła się uroczysta gala, w  trakcie  której zostały  wręczone odznaczenia państwowe, resortowe i awanse na kolejne stopnie policyjne.

Uroczystość rozpoczął Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie podinsp. Jacek Ciegieła, który podziękował  wszystkim  policjantom  zachodniopomorskiego  garnizonu  za  ofiarną i rzetelną służbę na rzecz społeczeństwa  oraz pogratulował wyników w służbie. Złożył również podziękowania dla pracowników Policji za nieustanne zaangażowanie a przedstawicielom podmiotów pozapolicyjnych za codzienne wsparcie  pracy Policji.

Na początku uroczystej gali było wręczenie medali  przyznanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych za wybitne zasługi w  realizacji ustawowych zadań Policji na Pomorzu Zachodnim.  Pan Mariusz Błaszczak przyznał 12  takich odznaczeń.

Złote, srebrne i brązowe Medale Za Zasługi dla Policji wręczali insp. Helena Michalak  Zastępca Komendanta Głównego Policji oraz podinsp. Jacek Ciegieła Komendant Wojewódzki Policji.

Kolejnym punktem były awanse.  

Za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczonych zostało 65 policjantów (złotymi, srebrnymi i brązowymi odznakami " Zasłużony Policjant").  

Nagrody wręczali Pani insp. Helena Michalak Zastępca Komendanta Głównego Policji oraz Pan mł. insp. Jacek Cegieła Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie

Z okazji  Święta Policji  w województwie zachodniopomorskim  na wyższe stopnie policyjne awansowanych zostało 1359  policjantów. Akty nominacyjne na kolejny stopień  m.in. w korpusie oficerskim odebrało 104 funkcjonariuszy. Nominacje na wyższy stopień w korpusie aspirantów otrzymało 705 policjantów, a w korpusie  podoficerów 551.

Insp. Helena Michalak Zastępca Komendanta Głównego Policji podziękowała policjantom zachodniopomorskiego garnizonu za codzienną rzetelną służbę, profesjonalizm i  zaangażowanie w wykonywaniu swoich obowiązków oraz  godne reprezentowanie munduru, co znacząco wpływa na poprawę bezpieczeństwa oraz  rosnące zaufanie społeczne.  

W tym roku już po raz drugi Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie zorganizowała konkurs w ramach którego nagrodzonych zostało trzech laureatów,   którym nadano tytuł "Lidera Profilaktyki". Partnerem w realizacji tej inicjatywy jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Konkurs został ogłoszony w I kwartale tego roku. Jego głównym celem było wyłonienie osób fizycznych, instytucji, organizacji a także podmiotów gospodarczych, które w sposób wyjątkowy angażują się w działania na rzecz profilaktyki. Wpływając tym samym na bezpieczeństwo w środowisku lokalnym. Spośród 17 zgłoszonych podmiotów wybrano 3.

Tytuł LIDERA PROFILAKTYKI otrzymali:

- Stowarzyszenie SOS Dla Rodziny w Szczecinie (Tomasz Piechowiak - Prezes Stowarzyszenia, Pani Olga Brążkowska - Wiceprezesa Stowarzyszenia SOS dla Rodziny w Szczecinie)
Stowarzyszenie podejmuje bardzo szerokie działania profilaktyczne w zakresie ukierunkowania na każdym etapie przemocy w rodzinie, uświadamiania i pogłębiania wiedzy w tym zakresie. Na najwyższe uznanie zasługuje projekt pn. "Pomoc psychologiczna ofiarom przestępstw", w którym bardzo wnikliwie skupiono się na wsparciu psychologicznym ofiar i ich rodzin w zawiązku z przemocą w rodzinie bądź sytuacją kryzysową. Swoje metody pracy Stowarzyszenie dostosowuje indywidualnych odbiorców. Stowarzyszenie świadczy bezpłatną pomoc prawna i psychologiczną osobom pokrzywdzonym przestępstwem. A najważniejsze, że czynią to z ogromnym zaangażowaniem i sercem.

-  Zespół Interdyscyplinarny przy Ośrodku  Pomocy Społecznej w Nowogardzie (Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Pani Dorotę Maślana)
Zespół  Interdyscyplinarny przy Ośrodku  Pomocy Społecznej w Nowogardzie prowadzi niezwykle szerokie działania profilaktyczne skierowane do niemal wszystkich grup wiekowych. Wspomnę o kilku tylko projektach, które odbiły się w społeczności lokalnej wielkim echem:
Liczne projekty skierowane na uświadomienie społeczności lokalnej o wszelkich aspektach przemocy w rodzinie. Organizowanie w szkołach "Dnia bez przemocy" ," Niebieskiej godziny" czy też projektu o nazwie "Miś moim przyjacielem" . Kolejny projekt to "Bezpieczny Internet -Przeciwdziałanie przemocy w sieci" traktujący o zagrożeniach i konsekwencjach płynących z niewłaściwego korzystania z Internetu:
Kampania 3 razy NIE!   NIE PIJĘ!     NIE BIORĘ!      NIE BIJĘ!
Kampania "DOPALACZE - TO MNIE NIE KRĘCI"

- oraz  nadkom. Robert Faryniarz - Specjalista Zespołu ds nieletnich i patologii Wydziału Prewencji Komendy miejskiej policji w Koszalinie.

Policjant znany chyba we wszystkich placówkach oświatowo-wychowawczych w Koszalinie i okolicach. Bardzo aktywnie angażuje się w realizację różnych przedsięwzięć i inicjatyw profilaktycznych mających na celu edukację w obszarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. W swojej aktywności zawodowej służy zawsze pomocą w rozwiązywaniu wszelkich sytuacji kryzysowych dotyczących osób małoletnich, a także przemocy w rodzinie. Świadectwem tego są bardzo liczne podziękowania i listy gratulacyjne z wielu instytucji.

Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie  podinsp. Jacek Cegieła za szczególny wkład pracy oraz sumienność w realizacji przydzielonych obowiązków wyróżnił również okolicznościowymi ryngrafami pracowników jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego.

Na wniosek Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. Zachodniopomorskiego Kapituła Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w Warszawie przyznała medale 25-lecia dla działaczy związkowych oraz dla osób wspierających działalność Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Ponadto Prezydium NSZZ Policjantów w Warszawie  przyznało Srebrne Odznaki Honorowe.

Uroczystości uświetniły występy artystyczne.

 

 • Zachodniopomorskie obchody Święta Policji
  Zachodniopomorskie obchody Święta Policji
 • Zachodniopomorskie obchody Święta Policji
  Zachodniopomorskie obchody Święta Policji
 • Zachodniopomorskie obchody Święta Policji
  Zachodniopomorskie obchody Święta Policji
 • Zachodniopomorskie obchody Święta Policji
  Zachodniopomorskie obchody Święta Policji
 • Zachodniopomorskie obchody Święta Policji
  Zachodniopomorskie obchody Święta Policji
 • Zachodniopomorskie obchody Święta Policji
  Zachodniopomorskie obchody Święta Policji
 • Zachodniopomorskie obchody Święta Policji
  Zachodniopomorskie obchody Święta Policji
 • Zachodniopomorskie obchody Święta Policji
  Zachodniopomorskie obchody Święta Policji
 • Zachodniopomorskie obchody Święta Policji
  Zachodniopomorskie obchody Święta Policji
 • Zachodniopomorskie obchody Święta Policji
  Zachodniopomorskie obchody Święta Policji
 • Zachodniopomorskie obchody Święta Policji
  Zachodniopomorskie obchody Święta Policji
 • Zachodniopomorskie obchody Święta Policji
  Zachodniopomorskie obchody Święta Policji
 • Zachodniopomorskie obchody Święta Policji
  Zachodniopomorskie obchody Święta Policji
 • Zachodniopomorskie obchody Święta Policji
  Zachodniopomorskie obchody Święta Policji
 • Zachodniopomorskie obchody Święta Policji
  Zachodniopomorskie obchody Święta Policji
 • Zachodniopomorskie obchody Święta Policji
  Zachodniopomorskie obchody Święta Policji
 • Zachodniopomorskie obchody Święta Policji
  Zachodniopomorskie obchody Święta Policji
 • Zachodniopomorskie obchody Święta Policji
  Zachodniopomorskie obchody Święta Policji

Film Zachodniopomorskie obchody Święta Policji

Opis filmu: Zachodniopomorskie obchody Święta Policji

Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik Zachodniopomorskie obchody Święta Policji (format flv - rozmiar 26.02 MB)

Powrót na górę strony