Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Święto Policji garnizonu podlaskiego

Na dziedzińcu przed Pałacem Branickich odbyły się Wojewódzkie obchody Święta Policji garnizonu podlaskiego. Dowódca uroczystości złożył meldunek Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Panu Jarosławowi Zielińskiemu, który następnie dokonał przeglądu pododdziałów zgromadzonych na dziedzińcu Pałacu Branickich. W uroczystościach udział wziął Komendant Główny Policji Pan nadinsp. Jarosław Szymczyk oraz Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Pan insp. Daniel Kołnierowicz, a także liczni zaproszeni goście.

Polska Policja istnieje już 97 lat. Dzisiaj swoje święto obchodzili podlascy policjanci. Wojewódzkie obchody rozpoczęły się nabożeństwami odprawionymi w intencji funkcjonariuszy oraz ich rodzin w Cerkwii Św. Mikołaja w Białymstoku oraz w białostockiej Archikatedrze. Po zakończonych nabożeństwach uroczystości przeniosły się na dziedziniec przed Pałacem Branickich.

Po uroczystościach kościelnych Wiceminister MSWiA Pan Jarosław Zieliński wraz z Komendantem Głównym Policji i Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku złożyli kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, by następnie uczestniczyć w uroczystym apelu na dziedzińcu Pałacu Branickich.

W obchodach wojewódzkich święta Policji wzięli także udział: przedstawiciel Wojewody Podlaskiego Pan Jarosław Średnicki, Marszałek Województwa Podlaskiego Pan Jerzy Leszczyński, a także inni przedstawiciele władz rządowych, samorządowych, służb mundurowych, duchowieństwa, instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa państwa oraz reprezentanci związków zawodowych i mieszkańcy. Gospodarzem tego „galowego spotkania z mundurem” był Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Pan inspektor Daniel Kołnierowicz.

Tradycyjnie, podczas dzisiejszego święta przyznano odznaczenia państwowe, resortowe i akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. W garnizonie podlaskim nominacje na wyższe stopnie policyjne otrzymało 776 funkcjonariuszy. W korpusie oficerów starszych awansowało 16 policjantów, w korpusie oficerów młodszych 28 funkcjonariuszy. W korpusie aspirantów awanse przyznano 427 policjantom, w korpusie podoficerów – 253, zaś szeregowych – 52. Odznaczenia i awanse wręczali: Sekretarz Stanu w MSWiA Pan Jarosław Zieliński, Komendant Główny Policji Pan nadinspektor Jarosław Szymczyk oraz Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Pan insp. Daniel Kołnierowicz.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 18 funkcjonariuszy zostało wyróżnionych złotymi, srebrnymi i brązowymi Medalami "Za Długoletnią Służbę". Medal ten przyznawany jest jako nagroda za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, w służbie na rzecz Państwa.

W uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyróżnił Odznaką „Zasłużony Policjant” - 30 funkcjonariuszy podlaskiej Policji. Medalem „Za zasługi dla Policji” odznaczone zostały 4 osoby.

180 osób otrzymało odznaczenia w związku z 25-leciem powstania Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Policjantów.

Sekretarz Stanu w MSWiA Pan Jarosław Zieliński z okazji Święta Policji  podkreślił, że „polska Policja strzeże naszego bezpieczeństwa i jest formacją dobrze przygotowaną do swojej roli. Wypełnia swoją misję w sposób profesjonalny”.  Dziękując za codzienną, pełną oddania pracę oraz poświęcenie i zaangażowanie mówił do zgromadzonych: „To dzięki Wam możemy czuć się bezpieczniej”. Gratulując wyróżnionym awansów i odznaczeń życzył, by służba przynosiła satysfakcję. Również Komendant Główny Policji Pan nadinsp. Jarosław Szymczyk skierował do wszystkich podlaskich funkcjonariuszy wyrazy wdzięczności oraz uznania za trud i wysiłek wkładany w realizację zadań służbowych. Szef polskich policjantów życzył: „… by zawsze po służbie bezpiecznie wracali do domów i aby tam zawsze ktoś cieszył się z ich powrotu. Z kolei gospodarz dzisiejszych uroczystości - Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Pan insp. Daniel Kołnierowicz podziękował swoim funkcjonariuszom za rzetelną i pełną wyrzeczeń codzienną służbę realizowaną na rzecz społeczeństwa.

Dzisiejsze uroczystości uświetniła defilada Kompanii Reprezentacyjnej Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku oraz występ Orkiestry Reprezentacyjnej Policji pod batutą mł. insp. Janusza Trzepizura i Chóru Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku pod dyrekcją prof. dr hab. Wioletty Miłkowskiej. Ponadto, z myślą o mieszkańcach mundurowi zorganizowali festyn rodzinny połączony ze stoiskami profilaktycznymi, na których to prezentowały się komendy miejskie Policji z naszego województwa. Spotkanie wykorzystano także do promowania nowego narzędzia Policji, jakim są „Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Osoby zainteresowane mogły skorzystać z objaśnień udzielanych przez policjantów i pracowników Policji dotyczących posługiwania się tzw. „Mapą zagrożeń” oraz zapoznać się z pracą dzielnicowego. W czasie trwania festynu prowadzono akcję profilaktyczną pod nazwą „Bezpieczne Wakacje 2016” ze szczególnym uwzględnieniem tematyki bezpieczeństwa nad wodą.

W województwie podlaskim są 3 komendy miejskie i 11 komend powiatowych Policji, w których służbę pełni 2.853 funkcjonariuszy (w tym 554 kobiety i 2.299 mężczyzn) oraz 924 pracowników Policji.

(KWP w Białymstoku / md)

więcej zdjęć  do obejrzenia TUTAJ

 • Święto Policji garnizonu podlaskiego
  Święto Policji garnizonu podlaskiego
 • Święto Policji garnizonu podlaskiego
  Święto Policji garnizonu podlaskiego
 • Święto Policji garnizonu podlaskiego
  Święto Policji garnizonu podlaskiego
 • Święto Policji garnizonu podlaskiego
  Święto Policji garnizonu podlaskiego
 • Święto Policji garnizonu podlaskiego
  Święto Policji garnizonu podlaskiego
 • Święto Policji garnizonu podlaskiego
  Święto Policji garnizonu podlaskiego
 • Święto Policji garnizonu podlaskiego
  Święto Policji garnizonu podlaskiego
 • Święto Policji garnizonu podlaskiego
  Święto Policji garnizonu podlaskiego
 • Święto Policji garnizonu podlaskiego
  Święto Policji garnizonu podlaskiego
 • Święto Policji garnizonu podlaskiego
  Święto Policji garnizonu podlaskiego
 • Święto Policji garnizonu podlaskiego
  Święto Policji garnizonu podlaskiego
 • Święto Policji garnizonu podlaskiego
  Święto Policji garnizonu podlaskiego
 • Święto Policji garnizonu podlaskiego
  Święto Policji garnizonu podlaskiego
 • Święto Policji garnizonu podlaskiego
  Święto Policji garnizonu podlaskiego
 • Święto Policji garnizonu podlaskiego
  Święto Policji garnizonu podlaskiego
 • Święto Policji garnizonu podlaskiego
  Święto Policji garnizonu podlaskiego
 • Święto Policji garnizonu podlaskiego
  Święto Policji garnizonu podlaskiego
 • Święto Policji garnizonu podlaskiego
  Święto Policji garnizonu podlaskiego
 • Święto Policji garnizonu podlaskiego
  Święto Policji garnizonu podlaskiego
 • Święto Policji garnizonu podlaskiego
  Święto Policji garnizonu podlaskiego
 • Święto Policji garnizonu podlaskiego
  Święto Policji garnizonu podlaskiego
 • Święto Policji garnizonu podlaskiego
  Święto Policji garnizonu podlaskiego
 • Święto Policji garnizonu podlaskiego
  Święto Policji garnizonu podlaskiego
 • Święto Policji garnizonu podlaskiego
  Święto Policji garnizonu podlaskiego
Powrót na górę strony