Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Święto Policji w Kolnie z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

Data publikacji 08.08.2016

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński uświetnił swoją obecnością uroczysty apel z okazji 97 rocznicy powstania Polskiej Policji, który odbył się na placu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kolnie.

Policja Państwowa została powołana ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej z 24 lipca 1919 r. Na pamiątkę tego wydarzenia kolneńscy policjanci obchodzili w niedzielę (07.08.2016 r.) uroczystość 97-lecia powstania Polskiej Policji, która odbyła się na placu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kolnie. Uroczystość została poprzedzona mszą świętą w kościele pod wezwaniem Św. Anny w Kolnie, którą celebrował kapelan kolneńskiej Policji – Ks. Dziekan Stanisław Uradziński. Następnie na placu Kardynała Stefana Wyszyńskiego rozpoczęły się obchody święta. Dowódca uroczystości złożył meldunek Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosławowi Zielińskiemu. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością także Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku insp. Daniel Kołnierowicz oraz przedstawiciele lokalnego samorządu, duchowieństwa, współpracujących z Policją instytucji, służb i straży, a także rodziny policyjne i mieszkańcy miasta.

Apel był okazją do powołania na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Kolnie młodszego inspektora Artura Żebrowskiego. Akt powołania wręczyli – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji  Pan Jarosław Zieliński oraz Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku – insp. Daniel Kołnierowicz. W obecności zaproszonych gości uhonorowano codzienne starania policjantów i ich służby na rzecz bezpieczeństwa. Z tej okazji 7 funkcjonariuszy kolneńskiej komendy Policji otrzymało awanse na wyższe stopnie policyjne. Medalami z okazji 25-lecia NSZZ Policjantów wyróżnionych zostało 15 funkcjonariuszy, natomiast srebrne odznaki honorowe otrzymało 5 funkcjonariuszy.

Uroczystość uświetniła Kompania Honorowa Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku, a o oprawę muzyczną zadbała Miejska Orkiestra Dęta, pod batutą kapelmistrza Pawła Podeszwika.

(KWP Białystok / mm)

  • Święto Policji w Kolnie - msza
  • Święto Policji w Kolnie - złożenie kwiatów
  • Święto Policji w Kolnie - złożenie meldunku
  • Święto Policji w Kolnie - prelekcje
  • Święto Policji w Kolnie - prelekcje
  • Święto Policji w Kolnie - awanse
  • Święto Policji w Kolnie - awanse
  • Święto Policji w Kolnie - orkiestra
  • Święto Policji w Kolnie - zdjęcie pamiątkowe
Powrót na górę strony