Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bilet na basen zamiast mandatu

Data publikacji 09.08.2016

Zakończyła się pierwsza odsłona nowatorskiego projektu profilaktycznego świętochłowickich policjantów. Na Kąpielisku Miejskim w Świętochłowicach, znajdującym się na terenie OSiR „SKAŁKA”, mundurowi wraz z WOPR-em uczyli kąpiących się jak „ratować życie”. Spotkanie to poprzedzone było trwającymi cały tydzień kontrolami zbiorników wodnych, na których obowiązuje zakaz kąpieli. Wszystkim „złapanym” zamiast mandatu policjanci wręczali bilet na basen.

Świętochłowiccy policjanci przeprowadzili nowatorską akcję profilaktyczną pt. „Bilet na basen zamiast mandatu”. Akcja skierowana była do osób, korzystających z kąpieli w miejscach niedozwolonych. Wedle obowiązujących przepisów, na terenie podległym świętochłowickiej komendzie obowiązuje całkowity zakaz kąpieli we wszystkich zbiornikach wodnych. Działania prowadzone były w ramach kampanii profilaktycznej „Bezpieczne Wakacje 2016”, a przeprowadzili ją mundurowi wraz ze świętochłowickim kołem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kluczowym podmiotem akcji, był świętochłowicki Ośrodek Sportu i Rekreacji „SKAŁKA”, który ufundował „wejściówki” na basen.

Art. 55 KW
Kto kąpie się w miejscu, w którym jest to zabronione, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Wiodącym celem działań było podniesienie świadomości konsekwencji wynikających z art. 55 kodeksu wykroczeń oraz zagrożeń wynikających z kąpieli w miejscach niedozwolonych. Według policyjnych statystyk w okresie od maja do września 2015 roku w Polsce utonęło 367 osób. W bieżącym roku w okresie od maja do lipca już 163 osoby.

Mając na uwadze istotę zagrożeń z jakimi mogą się spotkać osoby kąpiące się w niestrzeżonych akwenach, świętochłowiccy policjanci w ramach działałań profilaktycznych dokonali wielokrotnych kontroli akwenów zlokalizowanych na terenie miasta. W przypadku ujawnienia kąpiących się osób, po przeprowadzonej rozmowie profilaktycznej, wręczali im bilet uprawniający do wejścia i skorzystania z Kąpieliska Miejskiego w Świętochłowicach. 

Drugim celem akcji profilaktycznej było podnoszenie świadomości i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W miniony piątek policjanci posiadający specjalistyczne wyszkolenie medyczne, wspólnie z ratownikami świętochłowickiego WOPR-u prowadzili warsztaty i wykłady z udzielania pierwszej pomocy dla wszystkich obecnych na basenie tego dnia osób. Stanowisko cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno ze strony młodzieży, jak i osób starszych. Omawiane były zagadnienia związane m.in. z ratowaniem osoby podtopionej, wyciągniętej z wody, osoby, która z niewyjaśnionych przyczyn straciła przytomność. Przećwiczono również wszystkie pozycje ułożenia osoby poszkodowanej w wypadku. Wszyscy uczestnicy warsztatów mogli ćwiczyć nabyte w ten sposób umiejętności na wypożyczonych przez WOPR specjalnych manekinach. 

Wszystkim zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia osobom serdecznie dziękujemy za pomoc i wsparcie. Działania tego typu będą kontynuowane.

(KWP Katowice / mm)

 

  • policjant nad jeziorem przeprowadza rozmowę profilaktyczną z kąpiącymi się
  • policjanci z ratownikiem WOPR prowadzą szkolenie z resuscytacji i pierwszej pomocy
  • policjanci z ratownikiem WOPR prowadzą szkolenie z resuscytacji i pierwszej pomocy
  • policjanci z ratownikiem WOPR prowadzą szkolenie z resuscytacji i pierwszej pomocy
  • policjanci z ratownikiem WOPR prowadzą szkolenie z resuscytacji i pierwszej pomocy
  • policjanci z ratownikiem WOPR prowadzą szkolenie z resuscytacji i pierwszej pomocy
Powrót na górę strony