Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczyste obchody Święta Policji na Wawelu

Data publikacji 09.08.2016

Policja Państwowa została powołana ustawą Sejmu II Rzeczpospolitej z 24 lipca 1919 r. W 97. rocznicę powstania Polskiej Policji policjanci obchodzą swoje święto. 9 sierpnia 2016 r. na Wzgórzu Wawelskim odbyła się uroczystość Święta Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Na uroczystą galę przybyło wielu znamienitych gości m.in. Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, a także Komendant Główny Policji  nadinsp. dr Jarosław Szymczyk wraz z Rzecznikiem Prasowym KGP mł. insp. Mariuszem Ciarką.  Wśród zgromadzonych był także Wojewoda Małopolski Józef Pilch oraz Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa.  

W uroczystości wziął udział insp. dr Tomasz Miłkowski Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie wraz ze swoimi Zastępcami, a także naczelnicy poszczególnych wydziałów KWP w Krakowie, policjantki, policjanci i pracownicy policji garnizonu małopolskiego.

W obchodach udział wzięło także wielu przedstawicieli władz samorządowych oraz  służb i instytucji współpracujących na co dzień z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie.

Uroczystość rozpoczęła msza święta w Katedrze Wawelskiej, którą celebrował  biskup polowy wojska polskiego Józef Guzdek. W mszy uczestniczył także ks. prałat Zdzisław Sochacki proboszcz katedry Wawelskiej jak również ks. Krzysztof Bogdał, kapelan garnizonu małopolskiego Policji.

Po nabożeństwie, na dziedzińcu zewnętrznym Wawelu odbyła się ceremonia mianowania policjantów na wyższe stopnie oraz wręczono medale i odznaki resortowe. Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, a także Komendant Główny Policji wręczyli  pisemne podziękowania dla policjantów, którzy pełnili bezpośrednio służbę w sztabie podoperacji Rubin oraz w jednostkach na terenie których, odbywały się uroczystości ŚDM.

Wojewoda Małopolski w asyście Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie odznaczył medalami  za długoletnią  służbę 100 policjantów.

Złotym medalem  odznaczono 11 policjantów, medalem srebrnym  64 funkcjonariuszy, natomiast  brązowym  zostało uhonorowanych 25 policjantów.

Następnie Sekretarz Stanu w MSWiA pan Jarosław Zieliński w asyście Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie,  w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego odznaczył  37 policjantów odznakami ” zasłużony policjant”.

1 funkcjonariusz został odznaczony złotą odznaką, 11 policjantów otrzymało z rąk Wiceministra srebrną odznakę  natomiast 25 brązową.

Dodatkowo, odznaczenia otrzymali pracownicy Policji.

Święto Policji to również czas, kiedy funkcjonariusze mogą podziękować  różnym instytucjom oraz poszczególnym osobom za pomoc przy realizacji ustawowych zadań Policji.

Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński  w asyście Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie uhonorował złotym medalem za zasługi dla Policji 2 osoby. Srebrny medal wręczono 9 osobom,  natomiast  brązowy 20.

Podczas uroczystości Święta Policji wielu policjantów zostało mianowanych wyższe stopnie.

32 funkcjonariuszy  zostało mianowanych  w korpusie oficerów starszych. Wśród mianowanych przez Komendanta Głównego Policji  był także insp. Robert Nowakowski – zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

Na kolejne stopnie policyjne m.in. w korpusie oficerów młodszych czy aspirantów  mianował Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie.

Uroczystość uświetniła Kompania Honorowa Oddziału Prewencji Policji w Krakowie a o oprawę muzyczną zadbała orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

(KWP Kraków / mm)

 • msza - poczty sztandarowe
 • uroczystości na placu
 • uroczystości na placu
 • powitanie sztandarów
 • oddanie honorów
 • Komendant Główny Policji odznacza medalami
 • Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński wręcza medale
 • Komendant Główny policji gratuluje odznaczonym
 • medale
 • Komendant Główny Policji gratuluje medalu
 • uroczystości na placu
 • Sekretarz Stanu w MSWiA gratuluje odznaczonym
 • Komendant Główny Policji wygłasza prelekcję
 • przemarsz pododdziałów
 • zdjęcie pamiątkowe
 • przemarsz policjantów podwawelskimi ulicami
 • przemarsz policjantów podwawelskimi ulicami
 • przemarsz policjantów podwawelskimi ulicami
Powrót na górę strony