Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dolnośląskie obchody Święta Policji

Data publikacji 10.08.2016

Święto Policji, to data szczególna dla funkcjonariuszy. To czas awansów, nominacji, odznaczeń oraz podziękowań zarówno dla samych policjantów i pracowników Policji, jak i tych, z którymi, na co dzień współpracują. Dolnośląskie obchody 97 rocznicy powołania Policji Państwowej, w których udział wziął również Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Jan Lach, odbyły się 9 sierpnia 2016 r., na pl. Wolności we Wrocławiu przed Narodowym Forum Muzyki. Uroczystości, uświetniły m.in. występy orkiestry dolnośląskiej Policji, pokazy sprzętu policyjnego i działania policyjnych antyterrorystów oraz festyn.

W tym roku obchodzimy 97 rocznicę powstania Policji Państwowej. W związku z tą wyjątkową okazją, chcieliśmy podziękować wszystkim, którzy wspólnie z nami angażują się w budowanie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Dolnego Śląska. Jednocześnie pragnęliśmy uczcić to święto wraz ze wszystkimi Dolnoślązakami. Dlatego, jak co roku, policjanci zorganizowali dla mieszkańców festyn, gdzie wszyscy, starsi i młodsi, mogli świętować i bawić się z Policją.

Tegoroczne obchody Święta Policji na Dolnym Śląsku rozpoczęły się od uczczenia pamięci zamordowanych i poległych funkcjonariuszy. O godz. 8.00 pod tablicą przy ul. Wittiga, a następnie przy pomniku na Cmentarzu Osobowickim wieńce i kwiaty złożyli m.in przedstawiciele władz Wrocławia i województwa dolnośląskiego, kierownictwa dolnośląskiej Policji, związków zawodowych Policji, przedstawiciele innych służb mundurowych, byli komendanci Policji, a także kombatanci i emeryci.

Główne uroczystości wojewódzkich obchodów Święta Policji, związane z uczczeniem na Dolnym Śląsku 97 rocznicy powstania Policji Państwowej odbyły się na pl. Wolności, na terenie przyległym do Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu.

Oprócz kadry kierowniczej oraz funkcjonariuszy i pracowników dolnośląskiej Policji, w uroczystości udział wzięli m.in. Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Jan Lach, Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Ewa Mańkowska, Wiceprezydent Wrocławia Maciej Bluj, Starosta Powiatu Wrocławskiego Roman Potocki, przedstawiciele samorządów lokalnych województwa dolnośląskiego, sądownictwa i prokuratury, Instytutu Pamięci Narodowej, czeskiej i niemieckiej Policji oraz innych służb mundurowych współpracujących z dolnośląską Policją, byli komendanci polskiej Policji, przedstawiciele oświaty i szkolnictwa wyższego, a także przedstawiciele Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach oraz inni zaproszeni goście i mieszkańcy.

O godzinie 12.30 Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu insp. Arkadiusz Golanowski uroczyście powitał zaproszonych gości oraz przybyłych na uroczystość mieszkańców. W swoim wystąpieniu szef dolnośląskiej Policji zwrócił uwagę na fakt, że na Dolnym Śląsku systematycznie spada liczba przestępstw, co przekłada się na stały wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców województwa. Jednocześnie dodał - „…szybkość reakcji na zdarzenie, dostępność oraz łatwość dokonania zgłoszenia i skuteczność realizowanych działań, to aspekty, do których przykładamy największą wagę...”.

Insp. Arkadiusz Golanowski jednocześnie zapewnił, że dolnośląska Policja jest gotowa na wyzwania i zagrożenia, jakie może nieść za sobą najbliższa przyszłość, a w ostatnim czasie funkcjonariusze dali wielokrotnie świadectwo swojego ogromnego zaangażowania i profesjonalizmu. Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu szczególną uwagę zwrócił na coraz lepszą współpracę ze społeczeństwem, którego rola jest bardzo istotna we współczesnym dążeniu do poprawy bezpieczeństwa i ograniczania przestępczości.

Z okazji Święta Policji insp. Arkadiusz Golanowski podziękował wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom dolnośląskiej Policji za sumienne wykonywanie obowiązków i osiągnięte wyniki. Przekazał również wyrazy wdzięczności i podziękowania ich rodzinom za wsparcie w ciężkiej służbie i wyrozumiałość. W swoim przemówieniu Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu oddał też hołd tym, których nie ma już wśród nas – funkcjonariuszom, którzy wykonując wzorowo swoje obowiązki polegli na służbie lub w związku z nią. Na ręce ich najbliższych złożył wyrazy współczucia i jednocześnie wyrazy największego uznania i szacunku.

Po przemówieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, w obecności pocztów flagowych i sztandarowych, odbyło się uroczyste odczytanie decyzji i rozkazów oraz wręczenie aktów mianowania, odznaczeń i wyróżnień. Odznaczenia państwowe i resortowe wręczali Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Jan Lach, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu insp. Arkadiusz Golanowski i Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak.

Z okazji Święta Policji, w 2016 r. na wyższe stopnie awansowało w garnizonie łącznie 2278 dolnośląskich funkcjonariuszy. 149. dolnośląskich funkcjonariuszy i pracowników Policji zostało również odznaczonych medalami za Długoletnią Służbę, Odznakami Zasłużony Policjant oraz Krzyżami Zasługi. Ponadto 9 osób reprezentujących m.in. samorządy lokalne województwa dolnośląskiego, policję niemiecką oraz inne służby współpracujące z policja dolnośląska, zostało odznaczonych jako Zasłużeni dla Policji.

Po wręczeniu awansów, odznaczeń i wyróżnień, za ogromne zaangażowanie i wzorową służbę podziękował Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Jan Lach, dodając, że wszyscy policjanci powinni być dumni z tego, że dzięki ich profesjonalizmowi i zaangażowaniu w służbie, na przestrzeni ostatnich lat systematycznie poprawia się stan bezpieczeństwa w Polsce i poczucia bezpieczeństwa, którego wysoki poziom wskazują opinie społeczeństwa.Insp. Jan Lach podkreślił także bardzo ważną rolę, jaką odegrali dolnośląscy policjanci w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas Światowych Dni Młodzieży oraz szczytu NATO, którzy działali zarówno na terenie województwa dolnośląskiego, jak i małopolskiego i mazowieckiego.

Do życzeń z okazji Święta Policji dołączył się też Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak. W swoim przemówieniu podkreślił, że policyjna służba jest szczególnie wymagająca. Policja potrzebuje odwagi, umiejętności, wytrwałości i dolnośląska Policja te cechy posiada. Wojewoda, jako gospodarz regionu wzorowo ocenił pracę Policji, szczególnie w aspekcie obecnych wyzwań i zagrożeń. Wskazał też na wysokie uznanie dla wykonywanej pracy ze strony Dolnoślązaków i wyrozumiałość policyjnych rodzin, bez której funkcjonariuszom było by ciężko pełnić służbę.

Po okolicznościowych przemówieniach, musztrze paradnej i defiladzie pododdziałów, odbył się pokaz działania funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego dolnośląskiej Policji, a dalej festyn dla mieszkańców. Podczas festynu zaprezentowano m.in. sprzęt oraz policyjne pojazdy służbowe i specjalistyczne, sprzęt ratowniczy, a także symulator jazdy 3D oraz symulator zderzeń.

Przygotowano też konkursy i zabawy dla dzieci oraz stoiska profilaktyczne, w tym pawilon, w którym mieścił się Przystanek Profilaktyczny „Nie dopalaj się”, którego celem było propagowanie życia bez narkotyków i dopalaczy. Ponadto zorganizowano punkty poradnictwa, a także spotkania z przyjacielem dzieci „Komisarzem Lwem” - maskotką dolnośląskiej Policji.

(KWP Wrocław / mm)

 • Dolnośląskie obchody Święta Policji - złożenie kwiatów
 • Dolnośląskie obchody Święta Policji - masza - wprowadzenie sztandaru
 • Dolnośląskie obchody Święta Policji - oriestra
 • Dolnośląskie obchody Święta Policji - poczty sztndarowe
 • Dolnośląskie obchody Święta Policji - wręczanie awansów
 • Dolnośląskie obchody Święta Policji - wręczanie medali
 • Dolnośląskie obchody Święta Policji - medale
 • Dolnośląskie obchody Święta Policji - pokaz policyjny
 • Dolnośląskie obchody Święta Policji - chłopiec na policyjnym motocyklu
 • Dolnośląskie obchody Święta Policji - piknik policyjny - stoisko policyjne
 • Dolnośląskie obchody Święta Policji - zdjęcie z policyjną maskotką
 • Dolnośląskie obchody Święta Policji - stoisko policyjne
 • Dolnośląskie obchody Święta Policji - piknik policyjny
 • Dolnośląskie obchody Święta Policji - policyjny robot pirotechniczny
 • Dolnośląskie obchody Święta Policji - policjantka z dzieckiem
Powrót na górę strony