Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo Polaków w sezonie wakacyjnym – spotkanie z Konsulem RP w Chorwacji.

Data publikacji 14.08.2016

12 sierpnia 2016 r. w Komendzie Głównej Policji odbyło się spotkanie Konsula Rzeczpospolitej Polskiej w Chorwacji Pana Janusza Tatery z Zastępcą Komendanta Głównego Policji insp. Janem Lachem. Okazja była szczególna, albowiem Pan Janusz Tatera za swoją działalność na rzecz rozwoju współpracy polskiej Policji z Policją Republiki Chorwacji został uhonorowany Srebrnym Medalem za Zasługi dla Policji.

Policja jest instytucją nowoczesną, szybko reagującą na zmiany zachodzące w otoczeniu, potencjalne zagrożenia, ale też przede wszystkim wychodząca naprzeciw oczekiwaniom społecznym dostosowując formy swego działania do oczekiwań Polaków.

Jednym z priorytetów polskiej Policji jest rozwijanie współpracy międzynarodowej. Przykładem takiej współpracy są działania organizowane w sezonie wakacyjnym przez Biuro Prewencji, przy udziale Biura Międzynarodowej Współpracy Policyjnej Komendy Głównej Policji, w ramach międzynarodowego projektu "Bezpieczny sezon turystyczny nad Adriatykiem". W projekcie tym uczestniczą policjanci z kilkunastu państw europejskich. Polska Policja, w tym gronie reprezentowana jest dość silnie, albowiem sukcesywnie, dynamicznie wzrasta liczba Polaków wybierających wybrzeże Adriatyku na miejsce letniego wypoczynku.

Współpraca w tym zakresie przez polską Policję została zapoczątkowana już w 2010 r. kiedy to po raz pierwszy dwójka polskich policjantów pełniła służbę patrolową przez okres miesiąca. W tym roku zgodnie z decyzją Komendanta Głównego Policji Pana nadinsp. dr Jarosława Szymczyka, na wniosek strony chorwackiej, do pełnienia tych trudnych ale i zaszczytnych zadań skierowano ośmioro polskich policjantów.

Poziom realizowanych przez polskich policjantów zadań na terenie Chorwacji, jest bardzo wysoko oceniany, zarówno przez stronę chorwacką, ale także przez Polaków mających kontakt z polskimi policjantami. Świadczą o tym napływające podziękowania za udzieloną pomoc i wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych.

Realizowane przez polskich policjantów zadania o charakterze prewencyjnym to m.inn.:

-        podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i umacnianie świadomości opieki państwa nad Polakami wypoczywającymi w Chorwacji,

-        ułatwienie komunikacji z policją chorwacką oraz opiniowanie i doradztwo w zakresie rodzaju i charakteru postępowania,

-        pomaganie obywatelom polskim w skomunikowaniu się z Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Chorwacji,

-        podtrzymanie statusu obywateli polskich w Chorwacji jako grupy narodowej dobrze chronionej przez swoje państwo i wymagającej bezwzględnego przestrzegania prawa
w stosunku do jej przedstawicieli, na równi z obywatelami Chorwacji i innych państw.

Zadania te z racji swojego charakteru w wielu obszarach przenikają się z zadaniami realizowanymi przez polską dyplomację. Oczywistym jest więc, iż pomimo, iż formalnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie jest stroną porozumienia, z racji zbieżnych zadań, faktycznie włączyło się w realizację tego przedsięwzięcia.

Pan Janusz Tatera Konsul RP, Kierownik Referatu ds. Konsularnych Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Zagrzebiu - Republiki Chorwacji od 4 lat prowadzi faktyczną współpracę z Biurem Prewencji Komendy Głównej Policji, które merytorycznie odpowiedzialne jest za realizację przedsięwzięcia, przy czym co należy podkreślić współpraca ta prowadzona jest w okresie całego roku, nie tylko w sezonie wakacyjnym, który jest jej zwieńczeniem. Pan Konsul pozostaje w całodobowym kontakcie z polskimi patrolami na terenie Chorwacji, jak i przedstawicielami Biura Prewencji KGP, albowiem dość często dochodzi do sytuacji nietypowych wymagających podjęcia niestereotypowych działań.

Zaangażowanie Pana Konsula stanowi modelowy przykład współpracy międzyinstytucjonalnej. Nie mogło więc pozostać niezauważone przez kierownictwo Policji. Stąd Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Błaszczak na wniosek Komendanta Głównego Policji Pana nadinsp. Jarosława Szymczyka uhonorował działalność Pana Janusza Tatery wyróżniając go Srebrnym Medalem za Zasługi dla Policji.

Uroczyste spotkanie związane z wręczeniem medalu, które prowadził Zastępca Komendanta Głównego Policji Pan insp. Jan Lach, było również okazją do wymiany informacji dotyczących zadań obecnie realizowanych przez polskich policjantów na terenie Chorwacji, jak również uzgodnień co do najbliższych planów, o których poinformujemy Państwa na stronach portalu policja.pl.

Pan Konsul, niemal już tradycyjnie osobiście odwiedził wszystkich polskich policjantów pełniących służbę nad Adriatykiem, podkreślając ich profesjonalizm, zaangażowanie
w realizację zadań, kulturę osobistą, niezwykle estetyczne umundurowanie oraz umiejętność rozwiązywania problemów niestereotypowych, której co podkreśla Konsul, podziwiają policjanci innych państw. Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji może z kolei potwierdzić, iż polscy policjanci zapewniają o doskonałej współpracy z Konsulem, podkreślając jego dyspozycyjność.

 

mat. i foto - Biuro Prewencji KGP

Powrót na górę strony