Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowy bliżej nas - oddajmy głos społeczeństwu

Data publikacji 24.08.2016

Wczoraj w Urzędzie Miasta w Brzezinach odbyła się konferencja „Dzielnicowy bliżej nas”. Organizatorem konferencji był Komendant Powiatowy Policji w Brzezinach insp. Cezary Petrus oraz Starosta Brzeziński Edmund Kotecki. Sala konferencyjna urzędu wypełniona była po brzegi, co potwierdza społeczną potrzebę takich inicjatyw.

W ciągu kilkugodzinnej konferencji przybliżono programy prewencyjne „Dzielnicowy bliżej nas" oraz "Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Przedstawiciele różnych środowisk na co dzień współpracujący z Policją, wymienili poglądy i wskazali oczekiwania wobec dzielnicowych. Na bazie doświadczeń płynących z konsultacji społecznych zbudowano platformę współpracy do realizacji wspólnie przyjętych rozwiązań. W konferencji zabrało głos łącznie 25 prelegentów. Mówcy reprezentowali służby mundurowe, instytucje cywilne i władze samorządowe. Nie zabrakło głosu przedstawicieli Kościoła Katolickiego oraz Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Każdy z prelegentów podkreślał znaczenie współpracy z dzielnicowym na własnym gruncie. Szybko okazało się, jak ważną rolę pełnią dzielnicowi w kontakcie ze społeczeństwem i podmiotami pozapolicyjnymi. Lista dziedzin i płaszczyzn współpracy zdawała się nie mieć końca. Ciekawym elementem, odbiegającym od konferencyjnej formuły spotkania, była prezentacja Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi dotycząca rozpoznania osób pod wpływem środków psychoaktywnych. 

W trakcie konferencji zostało wyróżnionych dwóch druhów ochotników z OSP RP w Rewicy w gminie Jeżów: Krzysztofa Długosza i Piotra Mazgajewskiego za odnalezienie 8-letniego chłopca zaginionego na mokradłach leśnych. Wyróżnieni zostali także policjanci z KPP w Brzezinach: mł.asp. Łukasz Małkus i mł.asp. Stańczyk – za zatrzymanie agresywnego sprawcy grożącego wysadzeniem budynku wielorodzinnego, poprzez podpalenie i eksplozję butli z gazem propan-butan.

Konferencja w Brzezinach była zwieńczeniem kampanii prowadzonej od lutego 2016r. W trakcie 19 spotkań, w których uczestniczyło blisko 500 osób, brzezińscy policjanci przybliżyli projekt Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Natomiast w lipcu i sierpniu 2016  prowadzili z mieszkańcami spotkania przybliżające program prewencyjny „Dzielnicowy bliżej nas”. Przygotowana przez policjantów akcja z wykorzystaniem plakatów, ulotek, apeli odczytywanych w kościołach, przekazów internetowych i gazetowych spotkała się z zainteresowaniem i życzliwością powiatu brzezińskiego.

Na zakończenie głos zabrał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi – insp. Dariusz Walichnowski, który podsumował wystąpienia prelegentów. Docenił wkład i troskę o bezpieczeństwo wszystkich obecnych na konferencji i podkreślił rolę służby dzielnicowych, tak odpowiedzialnej i społecznie potrzebnej. Kampania „Dzielnicowy bliżej nas” będzie kontynuowana na terenie innych jednostek policji garnizonu łódzkiego.

(KWP Łódź / mm)

  • uczestnicy konferencji
  • policjanci uczestniczący w konferencji
  • zaproszeni goście
  • wyróżnienie policjanci
  • wyróżnieni
  • prelegent
Powrót na górę strony