Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta delegacji ukraińskiej

Data publikacji 13.09.2016

W dniach 5 – 9 września 2016 przebywała w Polsce grupa ukraińskich przedstawicieli z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Policji Narodowej. Wizyta ta została zorganizowana na wniosek Szefa Misji Doradczej UE na Ukrainie (EUAM).

Jednym z istotnych wyzwań przed którymi stoi Ukraina jest m.in. opracowanie nowoczesnego systemu doboru kadr w policji, szkolenia na poziomie podstawowym i oficerskim oraz wprowadzenie efektywnych metod  kontroli. Z tego też względu w skład delegacji weszli funkcjonariusze pionów kadrowych MSW i Narodowej Policji Ukrainy oraz prorektor Akademii MSW Ukrainy.

Program spotkań merytorycznych został rozpoczęty zorganizowaną przez Departament Spraw Międzynarodowych MSWiA mini-konferencją w trakcie której ukraińska delegacja została zapoznana z ogólną strukturą ministerstwa i zadaniami poszczególnych departamentów.

Następnie, już w Komendzie Głównej Policji odbył się okrągły stół z udziałem ekspertów Biur. Prezentacje były poświęcone strukturze i zadaniom Policji, w tym roli priorytetów KGP i ich wpływowi na politykę kadrową policji, doborowi do Policji, metodologii określania potrzeb, zasadom  naliczania stanów etatowych w jednostkach jak również systemowi szkolnictwa policyjnego oraz tworzeniu programów nauczania.  Polskie rozwiązania zostały bardzo wysoko ocenione przez ukraińską delegację.

Dwa kolejne dni zostały przeznaczone na praktyczne zapoznanie gości z pracą Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W CSP w Legionowie po prezentacji wprowadzającej, dotyczącej m.in. oferty szkoleniowej,  goście zostali oprowadzeni po bazie dydaktycznej szkoły oraz zwizytowali Międzynarodowe Centrum Szkoleń w Zakresie Zwalczania Narkotyków Syntetycznych.

Kolejnym punktem programu była wizyta w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, podczas której szczególnie zainteresowanie wzbudził m.in. symulator działań w sytuacjach kryzysowych oraz status szkoły, która łączy funkcje naukowej bazy Policji oraz uczelni wyższej, szkolącej cywilnych studentów.

Wizyta została podsumowana na spotkaniu zamykającym w Komendzie Głównej Policji. 

(BMWP KGP /dk)

 

               

  • Wizyta delegacji ukraińskiej
  • Wizyta delegacji ukraińskiej
  • Wizyta delegacji ukraińskiej
  • Wizyta delegacji ukraińskiej
  • Wizyta delegacji ukraińskiej
  • Wizyta delegacji ukraińskiej
Powrót na górę strony