Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Debatowali o służbie dzielnicowych

Data publikacji 13.09.2016

W dąbrowskiej Wyższej Szkole Biznesu odbyła się konferencja "Rola dzielnicowego w zapewnieniu bezpieczeństwa lokalnego". Naukowcy, policjanci i przedstawiciele instytucji współpracujących z policją dyskutowali o tym, w jaki sposób dzielnicowego przybliżyć lokalnej społeczności. Swoimi doświadczeniami w tym zakresie dzielili się goście reprezentujący holenderską policję.

12 września 2016 roku w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej odbyła się konferencja, poświęcona służbie dzielnicowych. Obrady otworzył oraz uczestników przywitał Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach insp. Krzysztof Justyński.

Konferencja była następstwem pilotażowego programu, realizowanego w województwie śląskim, w myśl założeń którego dzielnoicowy, to policjant obecny w swoim rejonie służbowym i utrzymujący stały kontakt z jego mieszkańcami. Aby osiągnąć taki efekt, zmienione zostały zakresy czynności dzielnicowych tak, aby mieli oni mniej tak zwanej "papierkowej roboty", a więcej czasu spędzali w terenie. Pilotażowy program nowej koncepcji służby dzielncowego przeprowadzono w na terenie Sosnowca, Lublińca i Żor. Równolegle policja, wraz z naukowcami i studentami z Katedry Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej przeprowadziła tam badania naukowe, których celem była analiza celowości wdrożonych rozwiązań.

Analiza wyników badań jasno wskazuje, że w rejonach, gdzie mieszkańcy znają dzielnicowego i traktują go jako policjanta „pierwszego kontaktu”, wzrasta poziom bezpieczeństwa i spada przestępczość. Aktywność dzielnicowego w terenie i wyjście „zza biurka”, to również skuteczne narzędzie przeciwdziałania przemocy.

 - Wielkim orędownikiem realizowanego programu jest nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji, z którym rozpoczynaliśmy współpracę w obszarze pilotażu jeszcze, gdy pełnił funkcję szefa śląskiego garnizonu. Teraz doświadczenia policjantów województwa śląskiego będą wykorzystywane w całym kraju, natomiast zespół badawczy jest już gotowy, by sprawdzić i porównać, co zmieniło się przez rok od wprowadzenia pilotażu na komisariatach i w komendach - mówiła prof. nadzw. dr hab. Jadwiga Stawnicka z Katedry Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WSB.

W konferencji udział wzięli Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. dr Rafał Kochańczyk, a także mł. insp. dr Iwona Klonowska - Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji. Reprezentowane były również ościenne garnizony policji  - do Dąbrowy Górniczej przybyli Komendant Wojewódzki Policji w Opolu insp. Jarosław Kaleta, Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Paweł Dzierżak, Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach mł. insp. Artur Bielecki  oraz mł. insp. Dariusz Walichowski - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi. Wśród gości znaleźli się także Waldemar Andzel - Poseł na Sejm RP oraz Arkadiusz Grabowski, Senator RP oraz Pani Magdalena Sobas z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach, a także reprezentacja wojewódzkich i samorządowych instytucji użyteczności publicznej.

Biorący udział w obradach  funkcjonariusze Policji z Holandii, Słowacji i Czech, dzielili się swoimi doświadczeniami, m.in. z obszaru przeciwdziałania przemocy domowej i wykorzystania mediów społecznościowych w codziennej pracy - np. poszukiwaniu zaginionych.

(KWP Katowice /dk)

  • Debatowali o służbie dzielnicowych
  • Debatowali o służbie dzielnicowych
  • Debatowali o służbie dzielnicowych
  • Debatowali o służbie dzielnicowych
  • Debatowali o służbie dzielnicowych
  • Debatowali o służbie dzielnicowych

Film Debatowali o służbie dzielnicowych

Opis filmu: Debatowali o służbie dzielnicowych

Pobierz plik Debatowali o służbie dzielnicowych (format mp4 - rozmiar 30.3 MB)

Powrót na górę strony