Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dwaj policjanci wyróżnieni przez MSWiA mianowaniem na tzw.nadstopnie

Data publikacji 14.09.2016

W siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyło się uroczyste spotkanie Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jana Lacha z policjantami garnizonu małopolskiego, którzy podczas Światowych Dni Młodzieży wykazali wyjątkowe zaangażowanie w działania i zostali wyróżnieni za wzorowe wykonywanie zadań służbowych. Dwóch policjantów, w uznaniu ich wybitnych zasług podczas ŚDM, zostało wyróżnionych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji mianowaniem na tzw. nadstopnie.

Uroczyste wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie oraz nagród motywacyjnych  za wzorowe przeprowadzenie zabezpieczenia Światowych  Dni Młodzieży odbyło się 12 września br. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Z policjantami garnizonu małopolskiego spotkał się Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jana Lach w towarzystwie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinsp. dr Tomasza Miłkowskiego, a także I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Pawła Dzierżaka.

Dwóch policjantów, w uznaniu ich wybitnych zasług podczas Światowych Dni Młodzieży  zostało wyróżnionych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - Mariusza Błaszczaka, mianowaniem na  tzw. nadstopnie - stopnie, które nie przysługują na zajmowanym stanowisku.

Podinsp. Tomasz Marszałkowski i podinsp. Mariusz Mazurek odebrali akty mianowania na stopień młodszego inspektora Policji. Obecny na uroczystości nadinsp. Jan Lach Zastępca Komendanta Głównego Policji podkreślił, że jest to wyjątkowe wyróżnienie w Policji, zastosowane do tej pory jedynie 5 razy w historii, a  przyznawane bardzo sporadycznie tylko za wybitne osiągnięcia.

Za wzorowe wykonywanie zadań służbowych związanych z zabezpieczeniem Światowych Dni Młodzieży nagrodami pieniężnymi od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  zostało uhonorowanych  23 policjantów.  Dodatkowo 16 funkcjonariuszy otrzymało od  Komendanta Głównego Policji nagrodę motywacyjną.

W swoim przemówieniu do nagrodzonych policjantów, Zastępca Komendanta Głównego Policji jeszcze raz podziękował za ogromne  zaangażowanie i profesjonalizm podczas zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży. Nadinspektor Jan Lach przypomniał, że Światowe Dni Młodzieży wraz z wizytą papieską  były jedną z największych policyjnych operacji w historii polskiej Policji, która dzięki bardzo dobrze wykonywanym obowiązkom funkcjonariuszy zakończyła się pełnym sukcesem.

Swoje słowa podziękowania skierował  także do Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinsp. dr Tomasza Miłkowskiego oraz I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Pawła Dzierżaka, jako przełożonych małopolskich policjantów.

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, nadinsp. dr Tomasz Miłkowski podziękował za wysoką ocenę umiejętności i zaangażowania swoich podwładnych.  Sam również  w przemówieniu nie szczędził pochwał i nie krył zadowolenia z dobrze wykonanej pracy przez małopolskich policjantów.

(KWP w Krakowie / mw)

  • Dwaj policjanci wyróżnieni przez MSWiA mianowaniem na tzw.nadstopnie
  • Wyróżnieni policjanci
  • Wyróżnieni policjanci
Powrót na górę strony