Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczyste obchody 200. rocznicy utworzenia Korpusu Żandarmerii Watykańskiej

Komendant Główny Policji, nadinsp. Jarosław Szymczyk w odpowiedzi na oficjalne zaproszenie Szefa Korpusu Żandarmerii Watykańskiej w dniach 17 i 18 września br. uczestniczył w uroczystych obchodach 200. rocznicy powołania do życia formacji zapewniającej bezpieczeństwo najwyższych władz kościoła katolickiego oraz porządek publiczny w Państwie Mieście Watykan.

Udział w uroczystościach był nie tylko okazją do celebrowania 200. rocznicy powstania formacji, lecz również do omówienia szeregu przedsięwzięć wymagających ścisłej współpracy pomiędzy służbami, które miały miejsce w ostatnim czasie.

Jednym z nich były niewątpliwe Światowe Dni Młodzieży.  Duży udział pielgrzymów z całego świata, a szczególnie Włoch, wymagał prowadzenia intensywnej wymiany informacji dotyczących zagrożeń m.in. z Żandarmerią Watykańską.

Warto zaznaczyć, że polska Policja udzieliła pomocy Żandarmerii Watykańskiej podczas obchodów Roku Miłosierdzia Bożego, kiedy na przełomie roku 2015/2016 skierowała do pełnienia służby  w miejscach głównych uroczystości dwóch funkcjonariuszy polskiej Policji. Ich zadaniem było wsparcie lokalnych służb w zapewnieniu bezpieczeństwa polskim pielgrzymom.

Wizyta ta była także okazją do omówienie planów na przyszłość. Jednym z jej aspektów jest partnerstwo kościoła katolickiego ze służbami porządku publicznego na rzecz zwalczania handlu ludźmi oraz współczesnego niewolnictwa. Polska Policja jest aktywna na tym polu poprzez przynależność do Grupy Santa Marta, której najbliższe spotkanie będzie miało miejsce pod koniec października br. w Rzymie.  

Ważnym elementem wizyty było również spotkanie Pana Komendanta z Ambasadorem RP przy Stolicy Apostolskiej Panem Januszem Kotańskim oraz udział w uroczystej mszy świętej, koncelebrowanej przez papieża Franciszka.

*Żandarmeria Watykańska to licząca ponad stu funkcjonariuszy wewnętrzna policja w Watykanie, złożona głównie z byłych włoskich policjantów. Korpus jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa i  porządku publicznego na terenie Państwa Watykańskiego.

(BMWP KGP / mw)

Powrót na górę strony