Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta delegacji z Bośni i Hercegowiny oraz Portugalii w KGP

Data publikacji 22.09.2016

Wydział dw. z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP miał zaszczyt gościć Pana inspektora Ognjena Kos z policji Bośni i Hercegowiny oraz Panią inspektor Paulę Videira z portugalskiej policji w ramach programu multilateralnej wymiany CEPOL funkcjonariuszy oraz pracowników policji państw członkowskich Unii Europejskiej, państw bałkańskich, państw partnerstwa wschodniego i Turcji.

Wizyty dotyczyły problematyki związanej ze zwalczaniem przestępstwa handlu ludźmi oraz przestępstw współistniejących, a także przestępstw związanych z wykorzystywaniem seksualnym małoletnich.

Pierwsze spotkanie odbyło się w dniach 4 - 9 września 2016r. Jego główne punkty to przedstawienie informacji na temat przestępstwa handlu ludźmi oraz przestępstw współistniejących, sytuacji prawnej ofiar, metod i form wykrywania tych przestępstw oraz sankcji karnych. W trakcie spotkania Ognjena Kos z naczelnikiem oraz funkcjonariuszami Wydziału do walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP omówiono system prawny, który skutecznie pozwala zwalczać przestępczość związaną z handlem ludźmi. Przedstawiono również informacje nt. współpracy polskiej Policji z organizacjami NGO, które udzielają wsparcia i pomocy ofiarom przestępstwa handlu ludźmi.

Podczas spotkania omówiono również strukturę Komendy Głównej Policji, zakres działania Biura Kryminalnego a w szczególności Wydziału do walki z Handlem Ludźmi i jego poszczególnych zespołów. W trakcie pobytu gości odbyło się także spotkanie w Komendzie Stołecznej Policji, w trakcie którego przestawiono pracę Komendy i podległych jej jednostek.

Kolejnym etapem wizyty przedstawiciela policji Bośni i Hercegowiny było zaprezentowanie pracy Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, gdzie spotkano się z członkami zespołu do walki z handlem ludźmi, którzy przedstawili zadania poszczególnych zespołów funkcjonujących w wydziale, ze szczególnym uwzględnieniem pracy zespołu do walki z handlem ludźmi oraz przestępczością pedofilską. Kolejne spotkanie odbyło się w Samodzielnym Pododdziale Antyterrorystycznym KWP w Krakowie, gdzie funkcjonariusze opisali swoją współpracę z wydziałami roboczymi Komendy Wojewódzkiej Policji przy realizacji spraw, podczas których dochodzi do zatrzymań niebezpiecznych sprawców przestępstw.

Druga wizyta miała miejsce w dniach 11-16 września 2016r. W jej trakcie zaprezentowano Pani Pauli Videira strukturę i zadania Biura Kryminalnego KGP, a w szczególności zadania realizowane przez Wydział dw. z Handlem Ludźmi w zakresie zwalczania przestępstw handlu ludźmi oraz wykorzystywania seksualnego na gruncie rozwiązań polskiego ustawodawstwa. W związku z faktem, iż wizyta dotyczyła zagadnienia wykorzystywania seksualnego dzieci, przedstawicielka policji portugalskiej spotkała się również z funkcjonariuszami Wydziału dw. z Cyberprzestępczością oraz Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego KGP.

Kolejne spotkania - w Wydziale Kryminalnym i Wydziale dw. z Cyberprzestępczością  Stołecznej Policji, przybliżyły pracę garnizonu warszawskiego w zakresie ujawniania i zwalczania przedmiotowego procederu w ujęciu operacyjno-procesowym. Zaprezentowano ponadto zakres działań i możliwości techniczne jakimi dysponuje Wydział - Stołeczne Stanowisko  Kierowania.

Ważnym punktem wizyty były spotkania w NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa) oraz w Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę”, które dbają o zapewnienie bezpieczeństwa i pomocy dzieciom w aspekcie wykorzystywania seksualnego.

(Biuro Kryminalne KGP / ms)

Powrót na górę strony