Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowa siedziba I Komisariatu Policji KMP w Łodzi

Data publikacji 28.09.2016

28 września 2016 roku odbyła się uroczystość otwarcia nowej siedziby Komisariatu I Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. W ceremonii uczestniczył Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński, Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński, Komendant Miejski Policji w Łodzi, kadra kierownicza łódzkiej komendy i komisariatu. Wśród gości było także wielu przedstawicieli władz województwa, miasta, parlamentarzystów, przedstawicieli zaprzyjaźnionych służb mundurowych, prokuratury, sądów służby zdrowia ,stowarzyszeń oraz duchowieństwa.

Po złożeniu meldunku ministrowi oraz przywitaniu gości, funkcjonariuszom z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi zostały wręczone odznaczenia państwowe i resortowe. Następnie budynek poświęcił biskup senior archidiecezji łódzkiej - Adam Lepa, który przeciął symboliczną wstęgę razem z Wiceministrem  Spraw Wewnętrznych i Administracji Panem Jarosławem Zielińskim, Komendantem Głównym Policji nadinsp. Jarosławem Szymczykiem, Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi insp. Andrzejem Łapińskim, Komendantem Miejskim Policji w Łodzi insp. Pawłem Karolakiem, wicewojewodą łódzkim Panem Karolem Młynarczykiem oraz przedstawicielem I Komisariatu.

Po oficjalnej części wszyscy zostali oprowadzeni po funkcjonującym już od dzisiaj Komisariacie.

Budynek I Komisariatu mieści się na tyłach istniejącej Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Obiekt zaprojektowano na planie prostokąta z wewnętrznym dziedzińcem, przejazdem bramowym oraz podziemnym garażem. Posiada parkingi na 114 miejsc naziemnych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych oraz 30 miejsc w garażu podziemnym. W czterokondygnacyjnym budynku  przewidziano miejsca pracy dla 200 osób.

Obiekt wyposażony jest w strzelnicę szerokoprzestrzenną do prowadzenia strzelań z broni o użytkowej energii pocisku do 2200 J tj. pistolety, pistolety maszynowe, karabinki automatyczne oraz broń gładkolufowa. Strzelnica dysponuje 5 stanowiskami o długości linii ognia 25 metrów. Jest wyposażona w tarcze, które dają możliwość strzelania do ruchomych celi oraz w obrotniki tzw.„wróg - przyjaciel”. Dzięki ruchomej linii ognia policjanci mogą się szkolić i przemieszczać podczas strzelania.

W strzelnicy zamontowano oświetlenie zwykłe, imitujące światło dzienne oraz ściemniacz do przeprowadzania strzelań nocnych. Funkcjonuje tam również nagłośnienie, które zezwala na komunikację między instruktorem prowadzącym strzelanie a uczestnikami szkolenia. System ten jest kompatybilny ze wszystkimi pomieszczeniami znajdującymi w strzelnicy np. poczekalnią czy pomieszczeniem sterowni dla instruktora, który obsługuje system komputerowy umożliwiający konfigurację ustawień m.in. tarcz strzeleckich. Dodatkowo umożliwia nagłośnienie hali strzelań np. wycie syren pojazdu uprzywilejowanego. Strzelnica wyposażona jest w trenażer laserowy, który umożliwia bezstrzałowy trening za pomocą atrap broni Glock 17 - system na sprężone powietrze, które odwzorowuje odrzut i podrzut broni. W strzelnicy znajduje się także pomieszczenie pierwszej pomocy medycznej wyposażone w sprzęt do ratowania życia.

W budynku I Komisariatu znajdą się także pokój odsłuchu i podglądu oraz przyjazny pokój przesłuchań dzieci. W obiekcie nie zabraknie także pomieszczenia składnicy akt wyposażonego w nowoczesne regały i magazynu dowodów rzeczowych, w tym zanieczyszczonych biologicznie.

W wybranych pomieszczeniach została zainstalowana klimatyzacja. Budynek został wyposażony w windę, instalację hydrantów, system oddymiania klatek schodowych przy pomocy czujek dymu z samoczynnym napowietrzeniem oraz instalację sygnalizacji alarmu pożarowego sterującej klapami pożarowymi oraz systemem oddymiania.

Komisariat I jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Na parterze przewidziano pomieszczenia dla pełnej obsługi interesantów. W strefie wejściowej jest sanitariat dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem zamontowano pochylnie w formie chodnika.

W holu głównym na parterze udostępnione jest również samoobsługowe urządzenie pozwalające na zbadanie stanu trzeźwości.

Powierzchnia użytkowa całego budynku liczy 4470,08 m2. Całkowity koszt inwestycji ( wraz z wyposażeniem komisariatu) to blisko  28  mln złotych. Wszystkie środki pochodziły z budżetu Komendy Głównej Policji.

Pozwolenie na budowę wydano 03.10.2014 roku, a odbiór końcowy nastąpił 14.06.2016 roku.

Niewątpliwie inwestycja ta pozwoli na poprawę warunków pracy policjantów i pracowników cywilnych Komisariatu I KMP w Łodzi oraz co bardzo ważne na poprawę i usprawnienie obsługi interesantów (parking dla samochodów interesantów),  pełną możliwość obsługi interesantów niepełnosprawnych m.in. podjazd, odpowiednie warunki dla przesłuchiwania osób zatrzymanych i doprowadzonych, odpowiednie warunki do przesłuchań małoletnich ofiar i świadków przestępstw tzw. „niebieski pokój”, nowoczesna dyżurka ze Stanowiskiem Wspomagania Dowodzenia z częścią recepcyjną.

KWP w Łodzi / ws

 • Nowa siedziba I Komisariatu Policji KMP w Łodzi
 • Nowa siedziba I Komisariatu Policji KMP w Łodzi
 • Nowa siedziba I Komisariatu Policji KMP w Łodzi
 • Nowa siedziba I Komisariatu Policji KMP w Łodzi
 • Nowa siedziba I Komisariatu Policji KMP w Łodzi
 • Nowa siedziba I Komisariatu Policji KMP w Łodzi
 • Nowa siedziba I Komisariatu Policji KMP w Łodzi
 • Nowa siedziba I Komisariatu Policji KMP w Łodzi
 • Nowa siedziba I Komisariatu Policji KMP w Łodzi
 • Nowa siedziba I Komisariatu Policji KMP w Łodzi
 • Nowa siedziba I Komisariatu Policji KMP w Łodzi
 • Nowa siedziba I Komisariatu Policji KMP w Łodzi
 • Nowa siedziba I Komisariatu Policji KMP w Łodzi
 • Nowa siedziba I Komisariatu Policji KMP w Łodzi
 • Nowa siedziba I Komisariatu Policji KMP w Łodzi
 • Nowa siedziba I Komisariatu Policji KMP w Łodzi
 • Nowa siedziba I Komisariatu Policji KMP w Łodzi
 • Nowa siedziba I Komisariatu Policji KMP w Łodzi
 • Nowa siedziba I Komisariatu Policji KMP w Łodzi
 • Nowa siedziba I Komisariatu Policji KMP w Łodzi
 • Nowa siedziba I Komisariatu Policji KMP w Łodzi
 • Nowa siedziba I Komisariatu Policji KMP w Łodzi
 • Nowa siedziba I Komisariatu Policji KMP w Łodzi
 • Nowa siedziba I Komisariatu Policji KMP w Łodzi
Powrót na górę strony