Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta polskich policjantów w Armenii

W dniach 26-30 września 2016 roku Naczelnik Wydziału dw. z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP wraz z dwoma ekspertami wydziału przebywali w Erywaniu, gdzie przeprowadzili seminarium szkoleniowe dla funkcjonariuszy armeńskiej policji na temat zwalczania handlu ludźmi. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane jako jedno z działań unijnego „Programu Współpracy Policyjnej w ramach Partnerstwa Wschodniego”.

W czasie czterodniowego seminarium poruszano zagadnienia dotyczące między innymi problematyki zwalczania handlu ludźmi w Polsce: przyjęte rozwiązania systemowe, przepisy prawne, aktualne trendy i formy handlu ludźmi. Omówiono Krajowy Plan Działań na lata 2016-2018 w zakresie zapobiegania i zwalczania handlu ludźmi. Ponadto zaprezentowano tematykę związaną z prawami ofiar handlu ludźmi, międzynarodową współpracą policyjną, zwalczaniem handlu ludźmi w postaci eksploatacji seksualnej oraz wykorzystywaniem seksualnym dzieci jako specyficzną formą handlu ludźmi. Kolejnymi zaprezentowanymi tematami była współpraca z organizacjami pozarządowymi, zwalczanie procederu pracy przymusowej, a także innych form handlu ludźmi – żebractwa, zmuszania do popełnienia drobnych kradzieży oraz wykorzystywania do wyłudzenia kredytów i świadczeń socjalnych.

Polscy prelegenci zaprezentowali również nowe formy i trendy handlu ludźmi w wymiarze ogólnoświatowym oraz narzędzia wykorzystywane do zapobiegania i zwalczania handlu ludźmi.

Dużym zainteresowaniem policjantów ormiańskich cieszyły się zwłaszcza przykłady konkretnych spraw prowadzonych przez polską Policję. Dlatego też omawiając poszczególne formy handlu ludźmi zidentyfikowane w naszym kraju, polscy eksperci starali się, aby były one poparte studiami przypadków. W trakcie dyskusji również policja armeńska prezentowała własne rozwiązania w zakresie zapobiegania i zwalczania handlu ludźmi, w tym prowadzone postępowania.

Podczas szkolenia delegacja polskich policjantów spotkała się z Komendantem Głównym Policji w Armenii generałem-lejtnantem Vladimirem Gasparyan, który w tym czasie wizytował Akademię Policyjną w Erywaniu oraz Komendantem Akademii Policji generałem-lejtnantem Horhannes Varyan. Delegacja odwiedziła również nowopowstałe Muzeum Historii Policji Armeńskiej, gdzie dokonała symbolicznego wpisu do Księgi Pamięci.

Na zakończenie seminarium Naczelnik Wydziału dw. z Handlem Ludźmi BK KGP podinsp. Michał Grzelec w towarzystwie Komendanta Szkoły Policji w Erywaniu wręczyli uczestnikom certyfikaty ukończenia szkolenia.

(Biuro Kryminalne KGP / ms)

Powrót na górę strony