Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja szkoleniowa dla naczelników Wydziałów Konwojowych z całej Polski

W dniach 5-7 października br. w Gnieźnie odbyła się konferencja szkoleniowa dotycząca problematyki związanej z konwojowaniem i doprowadzaniem osób oraz pełnieniem służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych i policyjnych izbach dziecka. Spotkanie to było połączone z obchodami 10-lecia funkcjonowania komórek konwojowych w strukturach KWP i KMP. Do Gniezna przyjechali przedstawiciele Wydziałów Konwojowych z całej Polski, a także naczelnik Wydziału Konwojowego przy Biurze Prewencji KGP.

Organizatorem konferencji jest Biuro Prewencji KGP przy współudziale Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Podczas szkolenia omawiano różne aspekty pracy wydziałów konwojowych. Była to okazja do wymiany doświadczeń, powstałych na kanwie codziennej służby. Poruszano kwestie wzajemnej współpracy między wydziałami, co w przyszłości ma pomóc w efektywniejszym wykonywaniu sił i środków. Dyskutowano także nad propozycjami zmian w Zarządzeniu 360 KGP, które reguluje konwoje i doprowadzenia. Osobnym tematem były kwestie związane z funkcjonowaniem pomieszczeń dla osób zatrzymanych i policyjnych izb dziecka. Podsumowano również III kwartały 2016 roku z uwzględnieniem wydarzeń nadzwyczajnych. W szkoleniu brali również udział przedstawiciele szkół policji ze Szczytna, Słupska, Piły, Katowic i Legionowa.

Uczestnicy konferencji z okazji jubileuszu funkcjonowania Wydziałów Konwojowych zostali zaproszeni przez Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka. Po spotkaniu ks. Prymas otrzymał pamiątkowy ryngraf. Policjanci mieli okazję zwiedzić gnieźnieńską Katedrę. Następnie Kapelan wielkopolskich policjantów ks. prał. Stefan Komorowski odprawił Mszę św.

W imieniu Komendanta Głównego Policji podziękowania za wkład w dotychczasową służbę obecnym na szkoleniu naczelnikom wręczyli Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Tomasz Trawiński i naczelnik Wydziału Konwojowego Biura Prewencji KGP nadkom. Wiesław Pietrzak. Osobne podziękowania otrzymał zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Roman Kuster za swój wkład w organizację i rozwój wydziału konwojowego w woj. wielkopolskim.

(KWP w Poznaniu / ms)

Powrót na górę strony