Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ćwiczenia policyjnych konwojentów i straży bankowej

Data publikacji 09.10.2016

Policjanci z wydziału konwojowego i funkcjonariusze straży bankowej uczestniczyli w szkoleniu doskonalącym umiejętności zawodowe w sytuacjach zagrożenia. Mundurowi na co dzień zajmujący się konwojowaniem osób i mienia, ćwiczyli zasady działania i współdziałania służb podczas symulowanego napadu na konwój. Zajęcia prowadzili katowiccy antyterroryści, przewodnicy psów służbowych i policyjni medycy.

W miejscowości Nieboczowy w gminie Lubomia odbyły się ćwiczenia policjantów z wydziału konwojowego oraz funkcjonariuszy Straży Bankowej Narodowego Banku Polskiego. Mundurowi ci, na co dzień zajmują się konwojowaniem osób i mienia. Teoretyczne i praktyczne zajęcia dla konwojentów przeprowadzili instruktorzy z Zespołu Szkoleniowo-Bojowego Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji z Katowic.

Scenariusz zajęć przewidywał doskonalenie taktyki działania służb, w przypadku napadu na konwój przewożący wartości pieniężne. Dzięki symulacji napadu, uczestnicy mogli przećwiczyć zasady działania i procedury związane z zaistnieniem tego rodzaju zagrożenia. Zajęcia obejmowały poruszanie się i taktyczne zatrzymanie pojazdów, eliminację zagrożenia i ewakuację oraz zatrzymanie sprawców zamachów na konwój.

Ponadto mundurowi ćwiczyli udzielanie pomocy przedmedycznej osobom rannym pod okiem policjantów z Zespołu Medycznego z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach. Podczas szkolenia odbył się także pokazy pracy psów służbowych o specjalności minersko-pirotechnicznej, które przeprowadzili przewodnicy psów służbowych z komend w Katowicach i Pszczynie.

Dzięki takim zajęciom konwojenci doskonalą swoje umiejętności zawodowe i współdziałanie z innymi służbami podczas wykonywania zadań bojowych.

KWP w Katowicach / ws

Film Ćwiczenia policyjnych konwojentów i straży bankowej

Pobierz plik Ćwiczenia policyjnych konwojentów i straży bankowej (format mp4 - rozmiar 16.62 MB)

Powrót na górę strony