Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Już 75 osób z zarzutami korupcyjnymi w sprawie załatwiania egzaminów na prawa jazdy

Data publikacji 10.10.2016

Kolejnych 15 osób podejrzanych o udział w procederze załatwiania egzaminów na prawa jazdy w ośrodkach ruchu drogowego usłyszało zarzuty. W tej sprawie, nad którą funkcjonariusze Wydziału do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku pracują już od ponad pół roku, w sumie kilkaset zarzutów usłyszało już łącznie 75 osób.

Funkcjonariusze Wydziału do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, w ramach śledztwa w sprawie płatnej protekcji przy załatwianiu egzaminów na prawa jazdy w ośrodkach ruchu drogowego na Podlasiu i Mazowszu, nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Białymstoku (czytaj więcej) zgromadzili materiał dowodowy, który pozwolił przedstawić zarzuty kolejnym 15 osobom podejrzanym.

Tym razem w sumie szesnaście korupcyjnych zarzutów usłyszało 12 mężczyzn i 3 kobiety w wieku od 25 do 60 lat (głównie mieszkańcy województwa mazowieckiego i podlaskiego). Wszystkie dotyczyły udzielania korzyści majątkowych w zamian za pomoc w załatwianiu egzaminów na prawa jazdy. W tej w dalszym ciągu rozwojowej sprawie, już wcześniej 60 osób usłyszało łącznie kilkaset zarzutów korupcyjnych.

Szczegółowo badający sprawę pod nadzorem prokuratury funkcjonariusze Wydziału do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku nie wykluczają kolejnych zarzutów dla następnych osób związanych z tym procederem.

Policjanci przypominają, że w myśl § 3 art. 230a KK osoba, która udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w instytucji /…/ nie podlega karze, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten o nim się dowiedział.

KWP Białystok / ig

Powrót na górę strony