Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Do promocji” – ważny dzień dla polskiej Policji

Decyzją Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy na pierwszy stopień oficerski – podkomisarza Policji – mianowanych zostało 510 policjantów. Na placu apelowym Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, w uroczystej oprawie, nominację odebrało 323 funkcjonariuszy, w tym 60 kobiet. Tradycyjnego uderzenia szablą w ramię dokonali nadinsp. dr Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji wraz z zastępcami.

11 października 2016 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się uroczysta promocja mianowania na pierwszy stopień oficerski – podkomisarza Policji.

Uroczystość promocji oficerskiej rozpoczęła się od oddania przez Pana Wiceministra SWiA honorów sztandarom uczestniczącym w promocji oraz przeglądu pododdziałów.

Po przeglądzie pododdziałów odegrano hymn państwowy i podniesiono flagę państwową na maszt. Następnie Pan Jarosław Zieliński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oddał cześć policjantom zamordowanym w Kalininie, składając wspólnie z delegacją absolwentów WSPol wiązankę kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym ich śmierć.

Insp. dr hab. Piotr Bogdalski – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie swoje przemówienie rozpoczął od powitania gości, po czym kilka słów skierował do podkomisarzy Policji oraz wszystkich obecnych na uroczystości.

Po przemówieniu Komendanta-Rektora WSPol nastąpił najważniejszy punkt promocji – mianowanie na pierwszy stopień oficerski Policji.

W uroczystej oprawie, w towarzystwie pocztu sztandarowego Wyższej Szkoły Policji oraz fanfarzystów Orkiestry Reprezentacyjnej Policji, tradycyjnego uderzenia szablą w ramię nowo mianowanych funkcjonariuszy – dokonał nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji oraz dwaj zastępcy: nadinsp. Andrzej Szymczyk oraz nadinsp. Jan Lach. Zaszczytu tego dostąpiło 323 funkcjonariuszy, w tym 60 kobiet.

Po mianowaniu przedstawiciele duchowieństwa dokonali ekumenicznego błogosławieństwa na dalszą służbę dla podkomisarzy Policji.

Podczas uroczystości głos zabrał Sekretarz Stanu  w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, który pogratulował oficerom awansu. Pan Jarosław Zieliński w swoim przemówieniu podkreślał jak ważną rolę odgrywają funkcjonariusze w społeczeństwie oraz jak ważna jest ich praca na rzecz bezpieczeństwa kraju:

„Bezpieczeństwo jest jedną z największych wartości. Potrzebuje go państwo, potrzebują obywatele. Zapewnić  je może tylko profesjonalna i dobrze dowodzona polska Policja. To mianowanie, ten awans na pierwszy stopień oficerski, to nadzieja dla polskiej policji. Bo przecież to wy będziecie – Szanowne policjantki, Szanowni policjanci stanowić kadrę dowódczą polskiej Policji, kadry, która jest elitą. Zaczynacie od pierwszego stopnia oficerskiego, ale przed wami przecież dalsze awanse. Będziecie pełnić w tej formacji różne odpowiedzialne stanowiska, bo to one zarezerwowane są dla oficerów. Są takie dwa momenty w życiu policjanta, w jego całej karierze, które są wyjątkowe, szczególne. To awans na pierwszy stopień oficerski, którego dokonuje swoją decyzją Prezydent RP, a także awans na stopień nadinspektora Policji[…].

Chciałbym wam życzyć, żeby dzisiejszy dzień pozostał w całej waszej pamięci. Ślubowaliście wierność narodowi polskiemu, ślubowaliście służbę na rzecz bezpieczeństwa we wszystkich warunkach, nawet z narażeniem życia. Pamiętajcie, że to zobowiązuje, że ten awans zobowiązuje. Wasza służba nie jest łatwa, rzadko który zawód jest tak wymagający, jak zawód policjanta[…].

Kultywujcie etos swojej służby. Kultywujcie jej wspaniałą tradycję i łączcie zawsze w codziennej swojej pracy fachowość, wiedzę która zyskaliście, profesjonalizm z postawą patriotyzmu”.

Następnie głos zabrał Pan Minister Jarosław Brysiewicz:

 „Dzisiejsza promocja rozpoczyna nowy etap waszej służby, nowy etap waszego życia. To od was będzie zależało nasze wspólne bezpieczeństwo. Od waszego wykształcenia od waszej wiedzy umiejętności. Policja cieszy się dzisiaj dużym zaufaniem społecznym. To z jednej strony powód do satysfakcji i do dumy, a z drugiej to wielkie zobowiązanie.

Szanowni Państwo, życzę abyście byli w stanie o te społeczne poparcie skutecznie zabiegać. Z tego miejsca chciałbym wam serdecznie pogratulować dzisiejszych awansów, a waszym rodzinom i najbliższym życzyć, aby zawsze byli z was dumni. Wszystkiego dobrego”.

Nadinsp. dr Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji podczas swojego przemówienia podkreślał, że promocja oficerska jest wielkim dniem dla Polskiej Policji, ale również dla promowanych i ich rodzin:

„To jest zaszczyt być oficerem polskiej Policji, ale też wielkie zobowiązanie. Od dzisiaj stajecie się wzorem i przykładem do naśladowania dla wszystkich tych, którymi będziecie kierować, dla waszych podwładnych. Pamiętajcie o tym, ze to wy będziecie budować etos polskiej Policji, zwłaszcza ten niezwykle istotny etos oficera. Przyjmijcie dzisiejszy dzień, jako wielki zaszczyt, ale również jako wielkie zobowiązanie. Jako szef polskiej policji jestem z was dumny, jestem dumny z tego, że dzisiaj taka formacja wzbogaci się o 510 nowych oficerów, ludzi którzy stanowić będą przyszłość polskiej Policji […]. Serdecznie gratuluję. To ogromny sukces. Gratuluję wam, ale gratuluję również waszym najbliższym. Dziękuję, że byliście przy waszych koleżankach i kolegach, przy waszych bliskich w trudnych momentach. Możecie być dumni z tych ludzi, którzy stoją tu dzisiaj na placu apelowym i odebrali nominacje na pierwszy stopień oficerski. Wierzę głęboko w to, że powodów do dumny z waszych najbliższych będziecie mieli jeszcze wiele.

Na koniec zwrócę się ze słowami uznania i największego szacunku, którekieruję na ręce Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji, dla całej kadry dydaktycznej tej uczelni. To dzięki tym ludziom Panie Komendancie, dzięki wykładowcom Uczelni dzisiaj mówimy o Policji jako profesjonalnej formacji. To, że dzisiaj takie oceny polska Policja otrzymuje od naszych mieszkańców, to w dużej mierze efekt pracy Pana i pańskich ludzi. Bardzo serdecznie za to dziękuję”.

Na zakończenie przemówienia Komendant Główny Policji ponownie zwrócił się do nowo mianowanych podkomisarzy:

„[…]chciałbym wam życzyć abyście zawsze, po każdej służbie, bezpiecznie wracali do domu i aby w tym domu zawsze czekał ktoś, kto będzie się cieszył z waszego powrotu”.

Na zakończenie głos zabrała podkom. Małgorzata Zając, która w imieniu nowo promowanych oficerów złożyła podziękowania kadrze pedagogicznej i dowódczej szczycieńskiej Uczelni za dobre przygotowanie ich do egzaminu oficerskiego.

Po okolicznościowych przemówieniach nadszedł czas na przemarsz – w asyście Orkiestry Reprezentacyjnej oraz Kompanii Reprezentacyjnej Policji – pododdziałów przed trybuną honorową. Nowi oficerowie Policji zaprezentowali się zaproszonym gościom, ale przede wszystkim dumnym rodzinom i znajomym.

W uroczystości uczestniczyli: Pan Arkadiusza Czartoryskiego – Przewodniczący Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, gen. bryg. Andrzej Pawlikowski – Szef Biura Ochrony Rządu, Pan Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski, przedstawiciele duchowieństwa na czele z  Jego Ekscelencją biskupem prof. dr hab. Jerzym Pańkowskim – Prawosławnym Ordynariuszem Wojska Polskiego, Jego Ekscelencją Arcybiskupem dr. Edmundem Piszczem, ks. Andrzejem Bołbotem – Naczelnym Prawosławnym Kapelanem Policji, ks. prof. dr. hab. Edwardem Wiszowatym – kapelanem WSPol.

Swoją obecnością zaszczycili także komendanci wojewódzcy Policji, komendant stołeczny Policji, komendant CBŚP, komendanci szkół Policji, dyrektorzy biur KGP oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych.

Na uroczystości nie zabrakło również przyjaciół Uczelni – przedstawicieli szkół wyższych oraz instytucji współpracujących.

(WSPol Szczytno / ms)

Powrót na górę strony