Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pierwsze policyjne szkolenie już za nimi

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie swoją przygodę ze szkoleniem zawodowym podstawowym zakończyli kolejni funkcjonariusze. Teraz 184 młodych policjantek i policjantów wróci do swoich macierzystych jednostek, gdzie rozpoczną służbę na rzecz bezpieczeństwa Państwa i obywateli.

17 października 2016 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyło się zakończenie szkolenia zawodowego podstawowego policjantów. Uroczystego zakończenia kursu dokonała insp. dr Danuta Bukowiecka – Zastępca Komendanta-Prorektor WSPol. Pani Komendant-Prorektor pogratulowała policjantom ukończenia pierwszego w ich karierze zawodowej kursu. W słowach skierowanych do funkcjonariuszy podkreślała, że jest przekonana, iż trud włożony przez ostatnie miesiące w naukę oraz przyswajanie nowych umiejętności nie pójdzie na marne. Wyraziła również nadzieję, że kursanci kończący szkolenie będą dobrze służyć Ojczyźnie, a przede wszystkim obywatelom, kierując się przy tym dobrem, empatią i wyrozumiałością.

Następnie głos zabrał podkom. Wojciech Bilewicz – Pełnomocnik Komendanta-Rektora WSPol ds. Ochrony Praw Człowieka, który przypomniał policjantom, że ich praca jest służbą na rzecz społeczeństwa, a także o tym, by traktowali wszystkich, wobec których będą podejmować interwencję z godnością oraz poszanowaniem ich praw.

Podczas uroczystości głos zabrała również przedstawicielka kursantów, która podziękowała kadrze pedagogicznej WSPol za trud włożony w ich naukę, za przekazaną wiedzę, doświadczenie oraz umiejętności. Policjantka podkreślała, że czas spędzony w szczycieńskiej uczelni był wyjątkowym czasem, pełnym wspaniałych momentów. W imieniu funkcjonariuszy obiecała, że postarają się nie zawieść pokładanych w nich nadziei, a także że będą pielęgnować i kultywować przekazane przez starszych kolegów wartości.

(WSPol w Szczytnie / ms)

Powrót na górę strony