Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie projektu szkoleniowego „Support to efficient prevention and fight against corruption”

Data publikacji 17.10.2016

W ubiegły czwartek 13 października br. w Skopje zorganizowano konferencję podsumowującą projekt twinningowy„ Support to efficient prevention and fight against corruption”. Ponad dwuletnia inicjatywa szkoleniowa z wykorzystaniem funduszy unijnych miała na celu osiągnięcie skutecznego egzekwowania polityki antykorupcyjnej oraz dalsze wspieranie dobrych rządów i praworządności w Macedonii.

Konferencji przewodniczyli kierownicy projektu - dr Igor Tanturovski, Prezydent Krajowej Komisji ds. Zapobiegania Korupcji w Republice Macedonii oraz Holger - Michael Arndt, przedstawiciel Federalnego Urzędu Administracji z siedzibą w Kolonii.

Do udziału w spotkaniu zaproszono szefa Delegacji UE w Macedonii, Ambasadora Federalnej Republiki Niemiec w Skopje, Zastępcę Prezydenta Federalnego Urzędu Administracji oraz przedstawicieli instytucji kraju beneficjenta zaangażowanych w projekt.

Polską Policję reprezentowała podkom. Aleksandra Borucka – ekspert Wydziału Koordynacji Współpracy Pozaoperacyjnej Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, polski koordynator projektu oraz członek stały komitetu sterującego projektu.

Projekt „Support to efficient prevention and fight against corruption”, skierowany do Krajowej Komisji ds. Zapobiegania Korupcji w Republice Macedonii oraz kilkunastu właściwych merytorycznie instytucji administracji publicznej kraju beneficjenta, realizowano w latach 2014-2016. Głównym koordynatorem działań był niemiecki Federalny Urząd Administracji z siedzibą w Kolonii (BVA). Niemieckich liderów projektu wspierali w charakterze ekspertów krótkoterminowych przedstawiciele polskiej Policji oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a także koledzy ze Słowenii.

W ciągu ponad dwóch lat zorganizowano przeszło 200 misji szkoleniowych, w postaci warsztatów, seminariów, konferencji, treningów dla trenerów oraz 3 wizyt studyjnych. W ramach jednej z nich, we wrześniu 2016 r., beneficjenci mieli możliwość odwiedzić Polskę. Wszystkie działania szkoleniowo przeprowadzono przy pomocy 50 ekspertów, w tym 8 ekspertów z Polski. Opublikowano 9 podręczników oraz stworzono antykorupcyjną platformę e-learningową.

Partnerzy zagraniczni wysoko ocenili profesjonalizm i zaangażowanie polskich ekspertów. Prowadzone są rozmowy na temat podtrzymywania współpracy szkoleniowej z partnerem macedońskim przy użyciu instrumentów szkoleniowych UE.

BMWP KGP / ig

  • Podsumowanie projektu szkoleniowego „Support to efficient prevention and fight against corruption”
  • Podsumowanie projektu szkoleniowego „Support to efficient prevention and fight against corruption”
  • Podsumowanie projektu szkoleniowego „Support to efficient prevention and fight against corruption”
Powrót na górę strony